‘Zo’n student brengt nieuw licht op onze processen wat heel waardevol is’

Sinds 1 februari 2019 is het NRO project ‘impactvol afstuderen in het hoger economisch beroepsonderwijs’ in samenwerking met Hogeschool Utrecht en Avans van start gegaan. Het doel van dit project is om samen met opleidingen, bedrijven, onderzoekers en studenten scenario’s te ontwerpen voor afstudeertrajecten waarmee waarde gecreëerd wordt voor zowel het bedrijfsleven, studenten, onderwijs, als onderzoek.

studenten werken aan tafel

In deze blog lees je wat we de afgelopen periode hebben gedaan. We hebben een groot aantal interviews gehouden die we nu aan het analyseren zijn. We delen graag de eerste mooie inzichten. Ook zijn we alvast aan het nadenken hoe we de volgende stap kunnen zetten naar het ontwerp van verschillende scenario’s.

Interviews

De afgelopen maanden hebben we interviews afgenomen om te achterhalen hoe afstudeertrajecten op dit moment zijn ingericht en hoe stakeholders uit de driehoek dit ervaren. Hiervoor hebben we gesprekken gevoerd met afstudeercoördinatoren van verschillende opleidingen. Met hen hebben we onder meer gesproken over de praktische invulling van het afstudeertraject en de mate waarin deze invulling gedragen wordt door andere belanghebbenden. Daarnaast hebben we per opleiding specifieke afstudeertrajecten onder de loep genomen door te spreken met de afgevaardigden van de driehoek: de alumnus, de praktijkbegeleider en de docentbegeleider. Onderwerpen in deze gesprekken waren onder andere de waarde van het afstudeertraject voor alle partijen en de wijze waarop het traject tot stand was gekomen.

Inzichten

De gesprekken leveren mooie inzichten op en bieden ons een bril waarmee we naar afstudeertrajecten kunnen kijken. Graag laten we wat uitspraken zien die goed richting geven aan scenario’s voor afstuderen. Zo blijkt afstemming tussen de opleiding en het bedrijf van groot belang: ‘Je kan altijd wel een vraagstuk verzinnen, maar is het ook iets waar we als bedrijf echt iets aan hebben?’, zegt een bedrijfscoach. Studenten brengen een bedrijf of organisatie ook veel: ‘Zo’n student brengt toch een nieuw licht op onze eigen processen, wat heel waardevol is’.

Ook voor de docent is het begeleiden van afstudeerders vaak een belangrijk onderdeel van hun werk: ‘Het contact met de student vind ik eigenlijk het meest waardevol, dat je het verschil kan maken voor zo’n student’, zo zei een geïnterviewde docent.

Eén student laat zien hoe fijn het is om zelf een vorm van afstuderen te kiezen (dit was een pilot): ‘Bij deze vorm van afstuderen kon ik juist het gewoon uitvoeren, het onderzoek, en ook meteen testen en proberen in de praktijk. Ik was zo veel meer bezig met de inhoud dan met het opleveren van een scriptie’.

En nu?

De (tussentijdse) resultaten uit alle interviews worden gedeeld met verschillende belanghebbenden. Dat doen we door middel van bijvoorbeeld paneldiscussie en werkconferenties. Aan de hand daarvan gaan we de ontwerpstap zetten op zoek naar bouwstenen voor verschillende scenario’s voor afstudeertrajecten die (nog) meer impact hebben voor alle betrokkenen. Met die scenario’s willen we opleidingen een handreiking bieden voor een passende inrichting van een impactvol afstudeertraject.

Kom jij ook 2 oktober?

De werkconferentie in 2020 ging niet door vanwege de corona-crisis. Meer informatie over de werkconferentie, maar ook de tussentijdse resultaten, kan je vinden op de site www.impactvolafstuderen.nl.