Uitreiking NWO-promotiebeurs voor Leraren aan Ria Kersbergen

Ria Kersbergen, onderzoeker en docent aan de HAN, kreeg op 21 maart tijdens een feestelijke formele bijeenkomst de Promotiebeurs voor Leraren uitgereikt. De voorwaarde voor de toekenning is dat de bij het promotieonderzoek opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan wetenschappelijke kennisontwikkeling én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van 5 jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan hun promotieonderzoek.

student heeft onderkaak kunstgebit vast uitgezoomd

Interprofessioneel samenwerken en opleiden

Ria Kersbergen is HAN-docent Mondzorgkunde en onderzoeker bij het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de HAN. Zij is op 1 februari gestart met het onderzoek 'Interprofessioneel opleiden voor samenwerking in een Student-Run-Dental-Clinic (SRDC) en in de beroepspraktijk met nieuwe professionele rollen'. Studenten gaan meewerken aan de uitvoering van onderdelen van het onderzoek.

'Ik wil graag bijdragen aan inzichten op het gebied van interprofessioneel samenwerken en opleiden die ook relevant zijn voor andere onderwijssettingen dan de mondzorg, en voor de kennisontwikkeling op het gebied van taakherschikking', aldus de promovenda. 

De SRDC is een onderwijssetting van de opleidingen Mondzorgkunde van de HAN en Tandheelkunde van het Radboudumc waarin studenten samenwerken in patiëntbehandelingen als voorbereiding op hun toekomstige beroepspraktijk. Ze leren tot effectieve professionele samenwerking te komen met als doel een betere zorg voor de patiënt. In het onderzoek wordt interprofessioneel leren en samenwerken onderzocht in het onderwijs en de toepassing in de beroepspraktijk.

Hoge inhoudelijke deskundigheid

De combinatie van samenwerken in opleiden, de SRDC als praktijksetting en het onderzoek, vormt de basis voor het ontwikkelen van nieuwe visies op leren in netwerken en op de 'skill mix': een optimale inzet van professionals in de gezondheidszorg. 

Volgens de NWO-beoordelingscriteria getuigt Ria Kersbergen van hoge inhoudelijke deskundigheid en participeert zij in relevante onderzoeksgroepen rond het onderzoek. Vanuit de HAN heeft zij voor het onderzoek verbinding met het Radboudumc en de Radboud Health Academy. 

Begeleiders

Ria Kersbergen wordt bij haar promotieonderzoek begeleid door prof. dr. Nico Creugers, hoogleraar Restauratieve tandheelkunde Radboudumc, dr. Miranda Laurant, HAN-lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening en dr. Lia Fluit, universitair hoofddocent Radboud Health Academy. 

Bronnen: HAN, NWO