Sylka Uhlig promoveert op effecten rappen en zingen op emotieregulatie bij jongeren op school

Het gebruik van muziek kan welzijn en gezondheid van jongeren bevorderen, verbeteren of herstellen. Over werkzame muziek(therapie) interventies op scholen is echter nauwelijks iets bekend. Sylka Uhlig, docent-onderzoeker bij de HAN, heeft als eerste een motiverende muziektherapie-schoolinterventie voor groepen opgezet en getest. Haar onderzoek is gericht op de effecten van rappen en zingen op de emotieregulatie voor de bevordering van gedrag, zelf-identiteit en het sociaal functioneren bij jongeren. Zij is op 25 juni gepromoveerd bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

jongens in overleg tijdens theorieles

Teens R(h)apsody Rap & Sing Music Therapy

Rap & Sing Music Therapy (Rap&SingMT) kan jongeren een leeftijdsgerichte ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden.

Uit onderzoek naar de muziekliteratuur en muziek-therapeutische praktijken is een grote verscheidenheid aan benaderingen met rappen en zingen bekend. Daarbij staan de gemotiveerde participatie van jongeren en veranderingen in hun emotioneel engagement, cognitief functioneren en gevoel van eigenwaarde centraal.

Onderzoek schoolinterventie

Sylka Uhlig (in het midden op de bovenste foto) ontwikkelde in haar onderzoek Teens R(h)apsody Rap & Sing Music Therapy for enhancement of emotion regulation in a school setting een specifieke schoolinterventie die gebruik maakt van rappen en zingen.

Voor de uitvoering van het gerandomiseerd wetenschappelijk onderzoek (RCT) is een Rap&SingMT protocol opgesteld. Daarin staat de onderbouwing van de gebruikte muziekconcepten en de beschrijving van de toegepaste assessments:

Muziekconcepten: de rol van ritme, vocalisatie en verbalisatie voor het maken van raps en liederen
Assessments: emotieregulering, executieve functies en slaap-monitoring (rust-activiteit-ritme)

Welzijn jongeren door ritme, rijm, rap en zang

''Deze motiverende interventie sluit aan bij de emotionele behoeften van jongeren en biedt preventieve ondersteuning tijdens adolescentie. Wereldwijd vertoont 1 op de 4-6 jongeren geestelijke gezondheidsproblemen (WHO, 2016), in Nederland gaat het om 22% van de adolescenten. Een leeftijdsgerichte ondersteuning voor het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden bij adolescenten in hun schoolomgeving is dus nodig,'' stelt promovenda Sylka Uhlig.

''De belangrijkste uitkomsten van dit eerste onderzoek wijzen er op dat eenvoudig toepasbare muziek(therapeutische) interventies zoals ritme, rijm, rap en zang, afgestemd op de emotionele behoeften van adolescenten, in dagelijkse schoolprogramma's het welzijn van jongeren kan stabiliseren en misschien bevorderen.''

Muziektherapie in praktijk, onderwijs en onderzoek

Sylka Uhlig heeft een klassieke muziekopleiding gevolgd voordat zij haar loopbaan in de muziektherapie begon. Zij heeft internationale ervaring in het geven van muziektherapie in psychiatrische ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, privépraktijken en onderwijs.

Sylka verzorgt workshops, trainingen en presentaties en heeft verschillende boeken en artikelen uitgebracht over werken met de stem in muziektherapie.

Haar promotieonderzoek is begeleid door:

  • Promotor: prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, VU
  • Copromotor: dr. Erik Jansen, associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn, HAN

Sylka is bij de HAN werkzaam als docent-onderzoeker Vaktherapie.

 

Interview met Sylka Uhlig

Wat doet rappen en zingen met de emoties van jongeren? Sylka Uhlig, docent Vaktherapie aan de HAN (differentiatie muziektherapie), promoveerde op dit thema. SAM, het journalistieke medium van de HAN, sprak haar over hoe de ‘Rap & Sing Music Therapy’ tot stand is gekomen. 

Deze raptekst ontstond tijdens de uitvoering van de Rap&SingMT in school:

Je wilt niet meer naar school

Je kunt er niet meer tegen

Buikpijn, angst…

Pesten maakt onzeker en je gaat er maar mee door

Pesten is stom en ook niet leuk meer

Pesten is vervelend

Het is veel leuker om samen te spelen

Stop met pesten!

Pesten is niet leuk

Pesten doet iedereen pijn

Pesten is stom

Pesten is niet cool

Stop ermee, het doet pijn

Doe niet zo raar en daarmee is deze rap klaar!