Studenten Master Social Work genomineerd voor de Movisie Scriptieprijs

Twee studenten van de HAN Master Social Work zijn dit jaar genomineerd voor de Movisie Scriptieprijs. Al zeven jaar rijkt Movisie deze prijs uit. Drie genomineerden uit de categorie hbo-master en drie genomineerden uit de categorie wo-master maken kans op € 750,- prijzengeld én ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor socialevraagstukken.nl.

Student schrijvend met pen

Movisie

Movisie is een landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Niet alleen om de wetenschappelijke basis en effectiviteit van aanpakken in het sociale domein te versterken, maar ook om onderzoek naar kwaliteit, innovatie en professionalisering te stimuleren, reikt Movisie jaarlijks de Scriptieprijs uit. Dit jaar is zowel Chayenna van de Pol (29) als Melih Samson (29) genomineerd voor de prijs. Twee verschillende onderwerpen, maar beide gericht op praktijkverbetering.

Meer verbinding met niet-westerse migranten met dementie

“Ik ben er trots op dat mijn essay een onderwerp belicht dat vandaag de dag nog steeds te weinig aandacht krijgt en helaas ook negatieve aandacht”, vertelt Chayenna. Haar scriptie ‘Help de ander, begin bij jezelf / Kleurenblind’ begon met de focus op de groter wordende groep niet-westerse migranten met dementie, maar heeft zich gedurende het onderzoek uitgebreid naar het thema diversiteit in de breedte. “Mijn ‘eigen’ cliënten bij Schakelring hebben me hiertoe geïnspireerd”, licht Chayenna toe. “Uit ervaring in mijn praktijk komt deze groep passende en nodige begeleiding, ondersteuning en zorg te kort. Ik wilde met het onderzoek in kaart brengen op welke manier de sociaal werkers in mijn praktijk inzicht hebben in en aandacht hebben voor het referentiekader van de cliënt. En daarnaast ook het eigen referentiekader, en de invloed daarvan op de relatie met de cliënt. Het doel was een praktijkverbeteringsinterventie te ontwikkelen voor deze twee dimensies, om de handelingsverlegenheid van de sociaal werkers te verminderen en de verbinding met de doelgroep te verbeteren en cultuursensitieve zorg te bieden.”

De resultaten van haar onderzoek openden de ogen van de sociaal werkers in een bredere context en liet ze kritisch kijken naar hun gehele caseload. “Als master in Social Work hoop ik een verschil te maken in dit thema. Al is het verschil klein, dit is een stap in de goede richting”, concludeert ze enthousiast.

Meer handvatten voor beleidsbeïnvloeding en collectieve belangenbehartiging

Melih heeft met zijn onderzoek ‘Strategisch en organisatorisch vakmanschap / Met zijn allen kun je alles’ ook een handelsverlegenheid aangesproken, maar dan één op beleidsbeïnvloeding en collectieve belangenbehartiging. Snel veranderend beleid veroorzaakt steeds meer onzekerheid en frustratie bij collega’s. “Daar waar mijn collega’s steengoed zijn in de directe ondersteuning en begeleiding van individuele cliënten, merk ik dat er een bepaalde handelingsverlegenheid bestaat om beleid aan te pakken dat negatieve gevolgen heeft voor cliënten”, legt hij uit. Het doel van het onderzoek was dan ook het verkrijgen van kennis over de belemmeringen die begeleiders hierin tegen komen. “Aan de hand hiervan zijn er handvatten voor sociaal werkers beschreven, zodat zij beleid met negatieve gevolgen voor cliënten kunnen beïnvloeden. De ontwikkelwerkplaats is hier een voorbeeld van.”

“Mijn onderzoek richtte zich op een specifieke praktijk en doelgroep, maar ik krijg vanuit diverse sociaal werkers en diverse contexten terug dat dit zeer herkenbaar is”, vertelt hij trots. “Dit duidt natuurlijk wel aan dat het sociaal werk zich op dit essentiële onderdeel van het vak nog voldoende kan ontwikkelen”.

Uitslag 10 december

Morgen, donderdag 10 december, is de uitreiking van de prijs tijdens een online bijeenkomst. Wij duimen voor hen beide.