Studenten HAN Verpleegkunde presenteren EBP-bevindingen

Sommige studenten Verpleegkunde aan de HAN doen in de hoofdfase mee met het Evidence project. Een van de vereiste onderdelen is dat zij een presentatie geven op hun stageplaats over dit praktijkgerichte onderzoek (deskundigheidsbevordering), waarin de stappen van EBP (Evidence Based Practice) centraal staan. Aan de studenten is gevraagd om in hun presentatie de focus te leggen op de wijze waarop medewerkers met het beste beschikbare bewijs, de kwaliteit van zorg voor cliënten kunnen verbeteren.

Studenten hangen infuus op

Het best beschikbare bewijs

De studenten Verpleegkunde hebben het instrument gebruikt, dat binnen het Evidence project wordt gehanteerd voor medewerkers in de directe zorg. Dat houdt in: de wensen en behoeften van de cliënt, de expertise van de verpleegkundige en het beste beschikbare bewijs. Daarbij is aan de orde geweest wat de resultaten opleveren voor de professional, de verpleegkundige én de organisatie. Het is een mooi voorbeeld van de wijze waarop praktijkgericht onderzoek van het HAN lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, het onderwijs aan de HAN en de zorgpraktijk met elkaar kunnen worden verbonden. 

Professionaliteit en leiderschap van zorgmedewerkers

De Verpleegkunde-studenten Sander Thurlings, Elise van Eerden, Liza Willemsen, Britt van Dinter en Felieke Bink komen tot de conclusie dat Evidence Based Practice een dure term is voor iets heel praktisch en vooral iets waar iedere professional enthousiast van wordt.

De studenten hebben gebruik gemaakt van de EBP-driehoek waarbij het beste bewijsmateriaal, de individuele professionele kennis wordt gecombineerd met de wens en voorkeur van de patiënt. Dat hebben ze geleerd op de opleiding.

Ook op de afdelingen in Intermezzo wordt deze driehoek steeds meer gebruikt in het kader van het Evidence project. Een project waar Attent Zorg en Behandeling aan meedoet, omdat men dat van belang vindt voor de kwaliteit van de zorg, maar vooral ook de professionaliteit en het leiderschap van de zorgmedewerkers willen ontwikkelen. 

Flash glucose monitoring

Elise van Eerden presenteert een goede oplossing voor een cliënt met kapotte vingers door het frequente bloedsuikerprikken. Een flash glucose monitoring systeem blijkt een geweldig alternatief. Innovatief, praktisch en betaalbaar.

Sander Thurlings benadrukt het belang van goede mondzorg aan de hand van de richtlijn mondzorg.

Diabetesverpleegkundige

Liza Willemsen vertelt hoe je als zorgprofessional goed moeten nadenken op welke plek welke insuline wordt gespoten en hoe een zorgteam harde spuitplekken kan voorkomen. Dat lijkt basiszorg, maar ze laat zien op welke manier Attent Zorg en Behandeling het beter kan doen. En passant adviseert ze om een diabetesverpleegkundige aan te stellen om de kwaliteit van deze zorg te waarborgen.

Voorlichtingsvideo Attent Zorg en Behandeling

Wettelijke kaders en zorgbeleid

Felieke Bink neemt de zorgprofessionals mee naar de wereld van de wetten van BOPZ, Zorg en Dwang en vrijheid beperkende maatregelen. Ze maakt duidelijk dat vrijwillige zorg het streven is en het daarom altijd van belang is om je bewust te zijn van wat de cliënt wil. Wat doe je zonder daar daadwerkelijk bij stil te staan en rekening mee te houden? Ze nodigt de aanwezigen uit om met dit uitgangspunt veilige zorg te bieden binnen de wettelijke kaders en het beleid van Attent Zorg en Behandeling.

Praktijk van katheters, protocollen en werkwijzen

Tenslotte is Britt van Dinter in staat om te reflecteren op de praktijk van katheters, protocollen en ingesleten werkwijzen. De best bekende werkwijze staat in de Attent-protocollen maar vaak wordt het anders gedaan. Waarom? Omdat zij het altijd zo doen. Afscheid nemen van deze manier van denken en werken is al voldoende reden om EBP te stimuleren en te omarmen. Maar als Britt doorpraat en Elise gaat rekenen, blijkt de geadviseerde werkwijze ook minstens € 700,- per jaar te besparen. Een flinke kostenbesparing en dat op één afdeling!

Spiegel voorhouden en nut EBP aantonen

Alle aanwezige studenten, medewerkers, begeleiders en docenten werden geïnspireerd door deze manier van praktisch leren via de presentaties. 'Heel fijn zo’n groep studenten die ons de weg wijst en een spiegel voorhoudt. Op deze manier aan de gang gaan met EBP en daarover enthousiast vertellen leidt tot nieuwe inzichten en verbeteringen van de praktijk', zo laat Attent Zorg en Behandeling in een reactie weten.