Start Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

Het HAN-lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen is op 1 februari gestart voor een periode van 4 jaar. In opvolging van 2 succesvolle voorafgaande periodes onder de naam 'Lectoraat Musculoskeletale Revalidatie', ligt de focus in de nieuwe fase ook op een brede oriëntatie. Dit strekt zich uit over de gehele fysiotherapie én paramedische zorg. Het lectoraat zorgt dat (paramedische) gezondheidszorg-professionals beter worden toegerust om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

fysiotherapeute met patiënt

Onderzoeksthema's van het Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch handelen zijn: de communicatie tussen fysiotherapeut/hulpverlener en patiënt, en bewegingsfysiologie en coördinatie.

De aanleiding voor de opzet van het Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen is een drietal ontwikkelingen:

  • De ziektelast van musculoskeletale aandoeningen
  • Veranderingen in verantwoordelijkheden en rollen van fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals 
  • Zorgen omtrent betaalbaarheid van de zorg en daarmee samenhangend de roep om evidence 

Beter onderbouwen van fysiotherapie en paramedisch handelen

Lector Bart Staal: 'Het overkoepelende onderzoeksthema van het lectoraat is "Effectiviteit van fysiotherapie en paramedisch handelen". De door de fysiotherapeut (en andere hbo-professionals) geleverde zorg moet effectief en doelmatig te zijn. Het beter onderbouwen van deze zorg is een belangrijk speerpunt voor ons. De uitkomst van de behandeling is niet los te zien van de inhoud van de behandeling. Om die reden ligt de focus van onze onderzoeksthema’s meer op de inhoud van de behandeling, te weten: de communicatie tussen fysiotherapeut/hulpverlener en patiënt, en bewegingsfysiologie en coördinatie.'

Werkingsmechanismen van zorg

'In de nieuwe lectoraatsperiode diepen we de thema's van onze expertise verder uit en bevorderen we de integratie tussen de onderzoekslijnen', vervolgt de lector.

'Daarnaast kiezen we nu bewust voor een bredere oriëntatie, zich uitstrekkend over de gehele fysiotherapie en paramedische zorg. In de nieuwe naam "Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch handelen" komt de uniciteit van dit lectoraat in Nederland tot uitdrukking. Onze focus is gericht op werkingsmechanismen en werkzame elementen van de zorg.'

De projecten en activiteiten vanuit het lectoraat leveren met name praktische bijdragen aan onderzoek en onderwijs: