'Smart Up or Shut Down', installatierede lector Maarten Van Gils

Dr. ir. Maarten van Gils is op 20 februari door CvB-voorzitter Kees Boele geïnstalleerd als HAN-lector Smart Business. In de intreerede 'Smart Up Or Shut Down' heeft hij de 3 zwaartepunten van de HAN samengevat als Samen Sterk. "Slim, schoon en sociaal wordt het adagium voor de business van morgen."

portret Maarten van Gils

Lectoraat Smart Business

In zijn rede gaf de lector zijn visie op hoe het mkb een slag kan maken: hij ging in op de digitale revolutie. De impact is al merkbaar via concepten als open innovatie en ecosystemen. Tot slot presenteerde hij welk onderzoek het Lectoraat Smart Business, samen met studenten, ondernemers houvast wil gaan bieden bij de digitale transitie van het mkb.

  • Lees het uitgebreide artikel dat is verschenen op ScienceGuide.