NWO-subsidie voor onderzoek naar actieve levensstijl

NWO heeft vanuit de Nationale Wetenschapsagenda het subsidievoorstel TRansition Into Active Living (TRIAL) gehonoreerd met een bedrag van ruim € 1,7 miljoen. Het doel van het onderzoek is om mensen fysiek actief te houden in alle stadia van het leven. Het voorstel is een uitvloeisel van een samenwerking tussen de HAN, het Mulier Instituut en de Radboud Universiteit.

studenten staan klaar voor de start

Belangrijke bijdrage hogescholen

In de 1e financieringsronde van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) nemen 10 hogescholen deel in 7 onderzoeksprojecten. Het zijn onderzoeken die zich onder andere richten op gewasbescherming, beweeggedrag en digitale veiligheid. 

Voor het bereiken van doorbraken is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners uit de publieke-, semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek. Hieraan zullen hogescholen, met een rijke ervaring aan praktijkgericht onderzoek, een belangrijke bijdrage leveren.

Waarom TRansition Into Active Living (TRIAL)?

Onze samenleving wordt steeds inactiever. Een inactieve levensstijl kenmerkt zich door een gebrek aan betrokkenheid bij sportactiviteiten en fysieke activiteiten in de vrijetijdsbesteding en door toenemend zittend gedrag.

De Nationale Gezondheidsraad heeft onlangs het ministerie van VWS geadviseerd om actief gedrag te bevorderen en te proberen sedentair gedrag terug te dringen om gezondheidsproblemen als gevolg van een inactieve levensstijl te voorkomen.

Levensloopbenadering

Het TRAIL-onderzoek richt zich op (behoud van) een actieve levensstijl tijdens 3 belangrijke transities in het leven, waarvan bekend is dat ze kunnen leiden tot een inactieve levensstijl:

 1. kinderen die van het basis- naar het secundair onderwijs gaan (6 tot 18 jaar)
 2. adolescenten die een carrière op de arbeidsmarkt beginnen (18 tot 25 jaar)
 3. een combinatie van middenloopbaan met overgang naar ouderschap (25 tot 40 jaar)

Interdisciplinair onderzoek

In het onderzoek worden belemmerende en stimulerende factoren in kaart gebracht en als uitgangspunt genomen om een actieve levensstijl te bevorderen. Naast individuele factoren (motorische vaardigheid, voorkeuren, motivatie, sociaaleconomische status), worden ook het sociale netwerk, de buurt, instellingen en sportorganisaties onderzocht.

Het onderzoek heeft een interdisciplinair karakter. Samen met het uitgebreide consortium van maatschappelijke partners worden programma’s ontwikkeld, en direct geïmplementeerd, die gericht zijn op het bevorderen van een actieve levensstijl.

Bronnen: HANNWANWOMulier InstituutRadboud Universiteit

Deelnemers aan dit onderzoeksproject

 • HAN University of Applied Sciences
 • Mulier Instituut
 • KNHB
 • GGD-Gelderland-Zuid
 • Gemeente Nijmegen
 • NL-Actief
 • KNVB
 • Adaptics
 • Kennispraktijk
 • Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid
 • Europactive
 • Start2Move
 • THP2Europe B.V.
 • KNLTB

Contactpersonen