Beurzen van €50K voor HAN Lectoraat Automotive Research

In een sterk veld van universiteiten, hogescholen en TO2-instellingen wisten Karel Kural, Abhishek Tomar, Moksheeth Padarty en Rakshith Kusumakar van het Lectoraat Automotive Research maar liefst 2 Ideeëngenarator-beurzen van elk € 50K in de wacht te slepen! Het gaat om de projecten STIMULATE en ENVELOPE.

Tesla dashboard autonome navigatie

STIMULATE

Het project 'STIMULATE' van Abhishek Tomar, Moksheeth Padarty en Rakshith Kusumakar betreft voertuig automatisering (automated vehicle systems) omdat dit voor de toekomst een significant potentieel voor verkeersveiligheid en -efficiëntie belooft.

De huidige generatie systemen werkt alleen in specifieke situaties met bepaalde beperkingen. Vooral verschillende systemen met gelijksoortige functionaliteit - van verschillende leveranciers - kunnen anders werken o.b.v. verschillende parameters.

STIMULATE heeft als doel het ontwikkelen van een geschikte methodologie voor het robuust bepalen van de operationele limieten voor geautomatiseerde systemen.

ENVELOPE

Het project 'ENVELOPE' (ENhanced Vehicle Evaluation Leading to Optimized PErformance) van Karel Kural richt zich op wegtransport. Alles wat fysiek wordt vervoerd, genereert een CO2 voetafdruk.

ENVELOPE heeft tot doel een methodiek te ontwikkelen, waarmee op een veilige wijze energetisch efficiëntere voertuigen, die deze voetafdruk verkleinen, kunnen worden ingezet voor het goederenvervoer over de weg.

Snelweg met trucks

Over de NWO Ideeëngenerator

De NWO Ideeëngenerator moedigt out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die relevant zijn voor het NWA-programma. Hier moet het idee inzetten op een nauwere verbinding tussen de samenleving en onderzoek. De projecten moeten een een potentie voor maatschappelijke impact hebben. In de projecten moet duidelijk worden samengewerkt met een maatschappelijke stakeholder.

Bronnen: NWO