Leergemeenschappen ondersteunen integrale aanpak focus Health

Ze hebben ieder hun eigen thema, kleur en dynamiek: de 4 leergemeenschappen van focus Health. Of er ook overeenkomsten zijn? Bij elke leergemeenschap draait het om interdisciplinaire samenwerking, kennisoverdracht, verbinding en verdieping. Zo vormen ze samen een uitstekend vehikel om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

null

“Vanaf het begin van focus Health hebben we gezegd: we zijn een netwerk. We willen dat het gedachtegoed zich zoveel mogelijk verspreidt, onder onderzoekers, docenten en studenten. De leergemeenschappen zijn voor ons dé manier om mensen uit alle hoeken en gaten van de HAN bij elkaar te brengen, aan dat netwerk te bouwen en expertise te delen. Juist daarom hebben we er van meet af aan sterk op ingezet.”

Enthousiast en gedreven

Aan het woord is Cécile Nijsten, beleidsmedewerker Onderzoek en lid van het kernteam Health. Samen met Ruth Brüggemann (adviseur Leren en ontwikkelen, eveneens lid van het kernteam) bereidt ze leergemeenschappen voor en bewaakt ze de focus Health. “Het zijn vaak mooie sessies, waarin je het enthousiasme en de gedrevenheid proeft om binnen een specifiek thema kennis te halen en te brengen, ervaringen uit te wisselen en samen verder te komen.”

Signalen oppikken

In totaal telt focus Health nu 4 leergemeenschappen: 

  • Technology for Health
  • Inclusief onderzoek
  • Cultuursensitief werken
  • Laaggeletterdheid

“Laatstgenoemde bestond eigenlijk al,” bekent Nijsten. “Deze bleek wat thematiek betreft perfect aan te sluiten bij focus Health. De andere 3 zijn voortgekomen uit signalen die we oppikken in onderzoek, onderwijs, het werkveld of de maatschappij. Neem de leergemeenschap Technology for Health. Die komt uit de koker van twee collega’s die actief de verbinding wilden leggen tussen techniek en focus Health. Bijvoorbeeld door bij innovaties nadrukkelijk het perspectief van de gebruiker mee te nemen.” 

Laten gebeuren

Wat er precies gebeurt binnen elk van de leergemeenschappen? “Dat is afhankelijk van de kartrekkers van de leergemeenschap, de docenten en onderzoekers die eraan deelnemen en de doelen die ze stellen,” legt Brüggemann uit. “Samen geven ze vorm en inhoud aan de leergemeenschap. Wij laten het grotendeels gebeuren. Als nodig kan ik met tools als ‘De Partnerschapskaart’ of ‘Leren in netwerken’ een groep op gang brengen en ondersteunen. Verder houden we iedereen scherp op het hogere doel; wat ze met elkaar delen, ontwikkelen of doen moet in het licht staan van het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.” 

Interessant proces

Die vrijheid om samen een leergemeenschap op maat te ‘kneden’, kan soms ook best lastig zijn, erkent Brüggemann. “Er ligt niet een vastomlijnd plan klaar. Dat ontwikkel je met elkaar volgens een continu proces van divergeren en convergeren. Daar hoort bij dat je als deelnemer (maar ook als kartrekker!) goed luistert, vragen stelt, openstaat voor de ander, ideeën inbrengt en meebeweegt. Een interessant proces, vind ik. Juist ook omdat de leden van zo’n leergemeenschap vaak compleet verschillende achtergronden hebben.” 

Resultaat

Wat de leergemeenschappen moeten opleveren? “Het zou mooi zijn als er iets uit voortkomt wat HAN-breed gezien wordt en waarmee anderen (vanuit focus Health) hun voordeel kunnen doen,” vertelt Nijsten. “Dat hoeft niet iets ‘groots’ te zijn. Het kan ook een happening zijn, zoals het theatercollege Laaggeletterdheid dat de gelijknamige leergemeenschap onlangs organiseerde. Of een product als libguide, een online tool met links en literatuurlijsten. Misschien brengen docenten naar aanleiding van een leergemeenschapsbijeenkomst een concrete casus in tijdens de les. Of maken onderzoekers een handig overzicht van methodieken die in te zetten zijn bij onderzoeken met de doelgroep lage Sociaal Economische Status.”

Aansluiten

Het zal geen verrassing zijn dat het kernteam Health de komende jaren gevolg geeft aan het concept leergemeenschap. “Mogelijk dat er dit jaar nog een nieuwe gemeenschap bij komt,” verwacht Nijsten. “Bijvoorbeeld op het vlak van politiek, beleid en wetgeving. Want ook via die kennisgebieden kunnen we proberen sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.” Nijsten en Brüggemann benadrukken dat alle lectoren, onderzoekers en docenten van de HAN welkom zijn om aan te sluiten bij de leergemeenschappen. “Spreekt een van de thema’s je aan? Kom erbij!” 

Wil je deelnemen aan een van de bovengenoemde leergemeenschappen? Of heb je een idee voor een leergemeenschap? Stuur een mailtje naar health@han.nl
De eerstvolgende bijeenkomst is die van de leergemeenschap Cultuursensitief werken, op 25 maart.