Jos Sanders: 'Tijd voor actie. Een onderzoek. In de praktijk!'

Op 24 januari 2019 wordt Jos Sanders door het College van Bestuur geïnstalleerd als lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan. Het komt volgens Sanders maar niet tot de gewenste doorbraak in een leven lang ontwikkelen. 'Daar moet nú maar eens verandering in komen.'

288116 Screenshot van het digitaal skills paspoort. Meters slaan uit.

Een leven lang ontwikkelen staat al jaren in de belangstelling, maar heeft niets aan urgentie verloren. Integendeel. Snelle technologische veranderen in relatie met vergrijzing en de eis om langer door te werken maken het thema urgenter dan ooit. Onlangs is een Kamerbrief ingediend met een dringende roep om meer aandacht voor een leven lang ontwikkelen.

 

Waardevermindering op arbeidsmarkt

Nu de arbeidsmarkt rap verandert, verliezen skills die mensen en organisaties in huis hebben steeds sneller hun waarde. Dat is op zichzelf niet nieuw. Denk aan de wiskundigen die handmatig de eerste ruimtevlucht berekenden. Die zagende waarde van hun skills voor NASA deels in rook op gaan toen de eerste computers van IBM hun intrede deden. Dat werk en werknemers zich continue ontwikkelen is van alle tijden.

Nieuw is de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt. Sanders: 'Dat in combinatie met de vergrijzing én de eis van langer doorwerken is wél een probleem.'

Tijd voor actie!

'We weten al veel over een leven lang ontwikkelen en hoe we dat zouden kunnen stimuleren. In theorie. Maar wat we niet weten is hoe het nu echt werkt in de praktijk. Positieve leerervaringen op school zijn bijvoorbeeld belangrijk om überhaupt gemotiveerd te zijn om te blijven groeien in je vak. Zo is ons onderwijs nu niet ingericht. Dat richt zich meestal op het behalen van een papiertje, zo hoog mogelijk, en op doorstroom in onderwijs. Hoe kunnen we dat anders doen, wat is daarvoor nodig?'

Hoe verander je leervrees in leerkracht?

Jos Sanders: 'Moeten we "succes" tijdens de schoolloopbaan niet heel anders gaan bepalen? Succes in het onderwijs is toch niet alleen af te meten aan een behaald diploma? Het is de bijdrage aan de bereidheid en het vermogen van mensen om zich een leven lang gericht te blijven ontwikkelen.'

'En moeten we niet óók kijken naar "tijdig school verlaten" en "tijdig naar school terugkeren" in plaats van alléén te kijken naar hoe we mensen zo lang mogelijk op school kunnen houden? Wat mij betreft gaat daarbij speciale aandacht dan uit naar kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de praktisch geschoolde ouderen. Hoe veranderen we bij hen leervrees in leerkracht?'

Samen leren en werken aan een sterke regio

Het lectoraat start onder andere met de vorming van een regionale leergemeenschap rondom een leven lang ontwikkelen.

'Samenwerken en samen leren is echt cruciaal', vindt Jos Sanders. 'In onze leergemeenschap komen onderzoekers, opleiders, overheden en werkgevers vanuit verschillende hoeken bij elkaar. Onze eigen docenten en onderzoekers dragen natuurlijk bij, maar ook onderzoekers van andere kennisinstellingen, netwerken en instellingen. Het House of Skills in de Metropoolregio Amsterdam is daarbij voor mij en mijn lectoraat alvast een belangrijke inspiratiebron!'