HAN onderzoekt succesfactoren Mobility as a Service

De huidige technologie maakt het mogelijk, reizigers vragen er om: real-time en online informatie over vervoersmogelijkheden. Uiteraard bij voorkeur op maat en inclusief betaling en afhandeling van transacties. Maar zijn steden en regio’s er klaar voor? Wat is er voor nodig? HAN onderzoekt het met Movares en gemeenten.

Telefoon scant QR  code op andere mobiele telefoon
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Onze files nemen toe, onze steden verdichten en het platteland loopt juist leeg. Tel daarbij op de noodzaak om ons met minder CO2-uitstoot van A naar B te bewegen. Duurzaam, vraaggestuurd en rendabel vervoer is grote uitdaging voor nu en in de toekomst. Docent-onderzoeker Arjen van Weert bij de HAN ontwikkelt samen met Movares en de gemeenten Nijmegen, Doetinchem, Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag en Utrecht een MaaS-ladder om overheden te ondersteunen in hun ontwikkeltraject.

Succesfactoren in kaart

Op basis van praktijkgericht onderzoek brengt de MaaS-ladder in kaart welke factoren in welke ontwikkelfase van doorslaggevend belang zijn voor het succes van Mobility as a Service. Dit biedt steden en regio’s zicht op in hoeverre zij er klaar voor zijn. Indicatoren maken een en ander expliciet en meetbaar. Wellicht moeten beleidsbeslissingen genomen worden, of zijn eerst andere ontwikkelingen nodig? Ook is van belang helder te zijn over ambities rondom MaaS. 

Pilots in Gelderland en de Randstad

Na beschrijving van de MaaS-ladder wordt deze in 2019 direct toegepast voor de gemeenten Nijmegen, Doetinchem, Apeldoorn, Den Haag, Utrechten Amsterdam. Een literatuuranalyse, interviews en reviewsessies leveren op papier veel op, maar werkt het ook echt in de praktijk? Wat wel, wat niet, en wat vraagt om verdere finetuning? Door pilots in deze steden leren we meer én van elkaar. De best practices vormen inspiratie voor andere overheden die ook van de MaaS-ladder gebruik willen maken.