HAN-lector Van Hattum bepleit meervoudige alliantie in jeugd- en opvoedhulp

Met het uitspreken van de intreerede: 'Samenwerken als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp' heeft dr. Marion van Hattum op 8 maart onder grote belangstelling haar ambt als HAN-lector Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp aanvaard. Hulpverleners in de jeugd- en opvoedhulp staan volgens de lector voor de uitdaging om te zorgen voor goed werkende ‘meervoudige allianties’.

kinderen luisteren zittend op de grond naar een verhaal

Alliantie als algemeen werkzame factor hulpverlening

Integrale jeugdhulp betekent niet alleen samenwerken met de jeugdigen en met hun ouders, maar ook met het netwerk van het gezin, de school en met andere hulp- en dienstverleners in het sociale domein. Het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (WFJO) onderzoekt deze samenwerking en maakt gebruik van theorie en onderzoek naar alliantie -de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener- als een algemeen werkzame factor in de hulpverlening.

'Het is de hoogste tijd om onderzoek naar alliantie uit te breiden naar het ambulante jeugd- en gezinswerk',  betoogt Marion van Hattum tijdens haar intreerede. 'De relatie tussen hulpverlener en jeugdige of ouder moet onderzocht worden als onderdeel van het hele gezins- en bredere hulpverleningssysteem.'

‘Meervoudige alliantie’ leidend concept praktijkonderzoek

'Het vermogen om met meerdere actoren tegelijk samen te werken en samenhangende hulp te bieden is cruciaal voor effectieve jeugdhulp. Het realiseren van een goede, werkzame samenwerking is een complexe en zeer onderschatte activiteit.'

'Het lectoraat legt de focus dan ook op de professionele samenwerking rondom de gezinnen van de jeugdigen met "meervoudige alliantie". Dit concept is leidend voor praktijkonderzoek in nauw samenwerkingsverband met werkveld, onderwijs en onderzoek, waarin zowel cliënten, professionals, studenten en docenten participeren.'

Alliantiebevordering en professionele samenwerking

Het onderzoeksprogramma is geclusterd rond de thema’s Alliantiebevordering en Professionele samenwerking en bestaat onder meer uit de volgende projecten:

  • De ouder-hulpverlener alliantie en het resultaat van ambulante gezinsbegeleiding
  • Ontwikkeling tools voor bevordering alliantie
  • Cultuursensitief alliëren

Daarnaast gaat het om projecten op het gebied van samenwerking: in de pleegzorg en bij complexe echtscheidingen, rondom en met gezinnen met meervoudige en complexe problemen, wijkteams met gespecialiseerde jeugdzorg en -hulp en onderwijs. 

Professioneel handelen bij jeugd- en opvoedhulp

Het lectoraat werkt aan het bevorderen van de effectiviteit van het professioneel handelen in de jeugd- en opvoedhulp. Praktijkonderzoek naar samenwerking en naar het handelen van de jeugd- en gezinswerkers staat centraal.

Het verduidelijken van handelingskennis en de inbedding hiervan in de sociale bachelor- en masteropleidingen dragen bij aan een betere voorbereiding van toekomstig jeugd- en gezinswerkers.