Dementiezorg toegankelijker maken voor niet-westerse culturen

De Nederlander is recht voor zijn raap, praat niet om de hete brij heen en heeft doorgaans weinig last van schaamte. Dat mag dan voor velen van ons gelden, maar ‘de Nederlander’ bestaat niet. Mensen met een migratieachtergrond steken - gemiddeld genomen - anders in elkaar. En dat is slechts één van de redenen waarom ze moeilijker toegang vinden tot de zorg.

null

Om ons bewuster te maken van de uitdagingen verzorgen HAN-docenten Nevzat Cingöz en Carolien Terhorst tijdens Symposium Health op 20 juni de workshop Culturele diversiteit bij mensen met dementie. Wat is daar te halen?

Dementie: verborgen probleem niet-westerse migranten

Cingöz: "De mensen die decennia geleden als gastarbeider naar Nederland kwamen, bereiken inmiddels de leeftijd waarop dementie een leven kan binnensluipen. Dat gebeurt binnen die groep bovendien relatief vaak, veel meer dan onder de totale groep Nederlanders. Misschien zijn de aantallen in werkelijkheid nog groter dan de statistieken laten zien: dementie wordt in families met een niet-westerse achtergrond vaak pas laat herkend en ook nogal eens toegedekt, uit schaamte. Deze groep vraagt dus om een gerichte aanpak, als je gezondheidsverschillen wilt verkleinen."

Uitdagingen

De 1e generatie migranten is vaak analfabeet en dus ook met informatie in hun moedertaal moeilijker te bereiken. TV-spotjes missen ze, omdat ze voornamelijk afstemmen op Arabische of bijvoorbeeld Turkse zenders.

Cingöz: "De bekendheid met dementie is daardoor dus minder dan je zou willen, ook bij de generaties die in Nederland geboren zijn. Vaak is er ook schaamte over ‘dom’ of ‘raar’ gedrag, waardoor nóch de patiënt zelf, nóch hun mantelzorgers makkelijk hulp zoeken. Patiënten gaan zich daardoor steeds onzekerder en onveiliger voelen, hun mantelzorgers komt het water meer en meer tot de lippen te staan. Tot de situatie escaleert en dan toch eindelijk de hulp van deskundigen wordt ingeroepen."

Meer bewustwording in de zorg

Zorg zou eerder bereikbaar moeten zijn voor deze kwetsbare groep, maar hoe?

Cingöz: "Bewustwording is heel belangrijk. Zo zouden bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse organisaties kunnen helpen dementie bespreekbaarder maken. Maar tegelijkertijd moeten zorgprofessionals oog ontwikkelen voor de culturele achtergrond van deze specifieke patiënten en hun mantelzorgers. Niet alleen taalproblemen en schaamte beperken hun toegang tot de zorg; ook een te Nederlands aanbod aan activiteiten maakt dat zij relatief weinig gebruikmaken van deskundige hulp. Dat zorgt voor gezondheidsverschillen binnen een toch al kwetsbare groep."

Help de gezondheidsverschillen verkleinen

Als je eenmaal weet waar de kansen precies liggen, is er veel te winnen voor zorgprofessionals die werken met niet-westerse migranten. Nevzat Cingöz en zijn collega Carolien Terhorst van het Netwerk Diversiteit vertellen je graag meer in een workshop Culturele diversiteit bij mensen met dementie tijdens Symposium Health.

  • Wat weten we over deze groep Nederlanders?
  • Hoe werkt mantelzorg binnen hun gemeenschappen?
  • Welke handvatten heb je als (zorg)professional om mensen met een migratieachtergrond te bereiken en begeleiden?

Ben er bij en ontdek de kansen om de gezondheidsverschillen te verkleinen!

ZwaartepuntHealth

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN