CWZ en HAN ondertekenen convenant voor samenwerking in patiëntenlogistiek

De ziekenhuiszorg kan beter worden door deze slimmer te organiseren. Meer kennis over zorglogistiek leidt tot kortere wacht- en doorlooptijden en een efficiëntere bedrijfsvoering. Om deze reden wisselen HAN en het CWZ (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis) expertise uit en ontwikkelen ze samen nieuwe initiatieven. Deze samenwerking is bezegeld tijdens het symposium: Zo plan je de beste patiëntreis en hebben de bestuurders Yvonne de Haan en Gosse van der Veen een convenant ondertekend voor samenwerking in de patiëntenlogistiek.

patient met mitella in bed luisteren naar hartslag

Reis wordt prettiger

CWZ-manager Monique Royen geeft een paar concrete voorbeelden van de verbeteringen in het CWZ. "Ontslaggericht werken en het regelen van vervolgzorg thuis of in het verpleeghuis helpen om patiënten niet langer dan nodig in het ziekenhuis te houden. Ontslaglounges zorgen voor een plek waar patiënten nog even kunnen wachten voordat ze naar huis kunnen, terwijl hun bed al vrijkomt."

Volgens Royen leidt een operatie opname afdeling tot een efficiënte en rustige voorbereiding van patiënten op de ingreep. "Het heeft als voordeel dat de gewone verpleegafdelingen zich kunnen focussen op de post-operatieve zorg. Een acute opname afdeling kan ervoor zorgen dat acute opnames niet meer voor verstoringen zorgen op de reguliere verpleegafdelingen. Integraal capaciteitsmanagement helpt om aan de hand van cijfers de zorg beter in te richten."

Royen verwacht dat al deze initiatieven eraan bijdragen dat de reis van de patiënt door het ziekenhuis prettiger wordt. "Zonder onnodig wachten, maar met ‘stops’ die goed op elkaar aansluiten. Zodat de patiënt alleen die tijd in het ziekenhuis verblijft die medisch gezien nodig is."

Kwaliteit van zorg

De samenwerking met de HAN is bijzonder te noemen, omdat ze niet beroepsinhoudelijk is zoals bij verpleegkundige opleidingen. Het vakgebied zorglogistiek in het ziekenhuis heeft betrekking op alle processen rond de zorg voor patiënten en de benodigde goederen zoals bedden en hulpmiddelen.

Dr. Dennis Moeke, onderzoeker aan de HAN vindt dat de verbetering van logistieke processen bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en tot betere benutting van de capaciteit leidt.

"In de meeste ziekenhuizen is een gebrek aan logistieke expertise bij zorgprofessionals. Logisch, verpleegkundigen, medisch specialisten en ondersteuners zijn hier niet in opgeleid. Hun focus ligt nog vaak bij de eigen rol in de behandeling van patiënten, waardoor ze te weinig procesgericht werken. Ook de communicatie en samenwerking kunnen beter. Kennis over logistiek blijft vaak beperkt tot enkele management- en staffuncties. Ik verwacht dat we met de Learning Community komende tijd mooie successen kunnen melden."