Digitale organisatie van de toekomst

In de minor Beyond The Hype staat Mixed Reality centraal, een verzamelnaam voor onder meer Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR).

man met vr bril kijkt omhoog

De Provincie Gelderland wil inwoners via creatieve en bruikbare ICT-oplossingen meer betrekken bij besluiten die moeten worden genomen. Dat gebeurt aan de hand van concrete maatschappelijke opgaven, waarbij gebruik wordt gemaakt van Mixed Reality.

Enthousiaste minor-studenten hebben een aantal projecten uitgevoerd voor de Provincie Gelderland. Daarbij onderzochten zij de rol(len) die innovatieve VR- en AR-technieken kunnen spelen bij onder andere het visualiseren van en het overdragen van informatie bij projecten.

Lees meer over deze slimme samenwerkingsprojecten in dit blog.