Associate lector Sarah Detaille: 'Werken gaat drastisch veranderen'

Hoe wij werken gaat drastisch veranderen. Dat zegt Sarah Detaille, associate lector Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs. Haar boodschap aan werkgevers en -nemers? Zorg dat je klaar bent voor de toekomst!

portret Sarah Detaille

Fit for the future

Samen met een aantal HAN-collega’s, onder wie lector HRM Annet de Lange, heeft Sarah Detaille onlangs een boek uitgebracht: Fit for the future. 

Dit handboek is nuttig voor HR(D)-professionals, werkgevers, ondernemers en beleidsmakers op het thema ‘Vitaliteit en Arbeidsmarkt & Onderwijs’ die geïnteresseerd zijn in het begeleiden van organisaties en werkenden richting toekomstbestendig werk. De vele voorbeelden uit de praktijk helpen om nieuwe aanpakken te ontwikkelen binnen verschillende sectoren.

Volgens Detaille beschrijft het boek hoe onderwijs, onderzoek, organisaties en overheid samen kunnen toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. 'Doel van het boek is bewustzijn te creëren over hoe je “fit for the future” wordt, als individuele medewerker, werkgever, HRM-professional, bestuurder of beleidsmaker.'

Werken wordt meer netwerken

Trends als globalisering, digitalisering, technologisering en flexibilisering voor het moderne werkende leven beïnvloeden volgens de associate lector de aard van het werk. 'Sommige beroepen verdwijnen, nieuwe functies komen ervoor in de plaats. Maar ook bepalen die trends hoe het werk toekomstig georganiseerd wordt. Werk en onderwijs zullen steeds meer naar elkaar toe groeien.'

'Werken wordt meer netwerken', voorspelt Detaille. 'In je werk wissel je steeds vaker van werkidentiteit doordat je meerdere rollen krijgt. Online en offline vloeien vaker in elkaar over. Privé en werk zijn steeds minder gescheiden werelden. Co-creatie wordt steeds belangrijker. Net zoals waardecreatie.' 

In de organisatie van de toekomst gaat het niet alleen om de financiële, maar evengoed om de menselijke, sociale en ecologische waarde van het bedrijf. Daarover heeft Detaille de volgende vragen geformuleerd:

  • Wat betekent onze bedrijfsvoering voor de planeet, voor de regio en de samenleving?
  • Hoe maken we de arbeidsmarkt inclusief en werkprocessen circulair?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers vitaal en gelukkig zijn?

Strategische personeelsplanning

De associate lector denkt dat werkgevers maar matig toegerust zijn op de ontwikkelingen die op hen afkomen. 'Vaak is er nauwelijks sprake van strategische personeelsplanning. Langer dan een half jaar vooruitkijken lukt de meesten niet. Vooral in kleinere bedrijven is ad hoc werken de norm.'

De redactie van SAM, het journalistieke medium van de HAN, sprak verder met associate lector Sarah Detaille over het ontbreken van een leercultuur in veel organisaties.

Bron: SAM