Familieparticipatie op Intensive Care

Op 12 mei is het de Internationale Dag van de Verpleging. Op deze dag is de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2020 voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren toegekend. De winnaar is het HAN project PICS is niet niks: familieparticipatie op Intensive Care (IC). Familieleden worden betrokken bij de verzorging van hun naaste en bij de besluitvorming rond de zorg voor deze patiënt op de IC.

Een intensive care verpleegkundige is bezig met de digitale administratie van haar patient

In deze tijd van corona is vaak pijnlijk duidelijk te zien en te voelen hoe belangrijk het direct contact met onze naasten is. Een opname op de (IC) roept ook vaak gevoelens van angst en machteloosheid op bij de naasten.

IC-verpleegkundigen hebben samen met de HAN onderzoekers Lilian Vloet, Boukje Dijkstra en Karin Felten, Lectoraat Acute Intensieve Zorg en Radboudumc, een gesprekskaart samengesteld. Het stimuleren van familieparticipatie bij de zorg kan bijvoorbeeld in de vorm van het masseren van handen, het voorlezen of het bijhouden van een dagboek.

Contact en communicatie met patiënten en naasten

De praatkaart is aan de hand van een pilot en praktijksituaties doorontwikkeld. Het is een kaart met illustraties die direct begrijpelijk, toepasbaar en toegankelijk voor is laaggeletterden, voor naasten met een andere culturele of religieuze of taalachtergrond, maar ook voor de algemene IC populatie. De kaart wordt al in 3 ziekenhuizen gebruikt.

Lilian Vloet is naast HAN lector ook voorzitter van de Stichting FCIC . Het doel van de stichting is: samen de impact van de IC-opname te beperken. Op 12 mei, de dag van de verpleging, lanceerde de stichting de nieuwe video Familieparticipatie op de IC, samen met de patiëntenvereniging IC Connect en de HAN.

Anna Reynvaan Praktijkprijs

De beroepsvereniging V&VN en Amsterdam UMC reiken jaarlijks de Anna Reynvaan Prijzen uit. Het project 'PICS is niet niks: familieparticipatie op Intensive Care' draagt volgens het juryrapport op een bijzondere en breed bruikbare wijze bij aan de verbetering van de verpleegkundige zorg en communicatie met patiënten en hun familie. De begeleiding van patiënten en hun naasten is van wezenlijk belang, niet alleen in tijden van corona.