2019 in cijfers en in verhalen

We zijn er weer in geslaagd om inspirerend en kwalitatief goed onderwijs en onderzoek te verzorgen. Je leest er alles over in ons jaarverslag over 2019.

twee docenten vergaderen met laptop lachend

Het jaarverslag 2019 bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Daarnaast bevat het jaaroverzicht 2019 prachtige voorbeelden, waarin onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen.  

Inspirerende werkplaats

Neem nou de manier waarop we aan duurzame oplossingen werken. Met zowel studenten als docenten, onderzoekers en professionals uit de regio. Bijvoorbeeld in het sparkcentre Spijkerkwartier in Arnhem, een inspirerende werkplaats waar studenten met wijkbewoners en ondernemers bezig zijn met thema’s als kansgelijkheid, gezonde wijk en energietransitie. 

Waterstoflab

Een ander voorbeeld is het waterstoflab, op Industriepark Kleefse Waard. Nog maar een half jaar open, maar nu al een groot succes, vertelt lector Mascha Smit in het jaaroverzicht. ““Al meer dan dertig studenten werken er aan meerdere projecten”, vertelt Mascha. “Studenten krijgen een opdracht uit het bedrijfsleven waar ze een semester aan werken.” Waterstof is het beste alternatief voor fossiele brandstoffen. Willen we straks écht richting een duurzame wereld, dan kunnen we niet meer om waterstof heen.