Een portaal voor betere revalidatie in de maak

Nog dit jaar moet het team van projectleider Lilian Beijer een eerstelijns covid-19 portaal in de steigers zetten. Paramedici die coronapatiënten behandelen, krijgen met dit platform de mogelijkheid om ervaringen, kennis en best practices uit te wisselen.

Coronavirus COVID19 artist impression

Lilian Beijer is associate lector Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen aan de HAN. “Voor ziekenhuiszorg zijn er al vergelijkbare (tweedelijnszorg) portalen,” geeft ze aan. “Er zijn talrijke coronapatiënten die uit het ziekenhuis ontslagen zijn – over er helemaal niet zijn geweest – die kampen met een gevarieerd scala aan klachten. Veel rond dit virus is nog onbekend en onbegrepen.”

Handen wassen covid-19 nazorg

Alle betrokkenen bij het project geven hetzelfde aan: het portaal zou er eigenlijk gisteren al moeten zijn. Desondanks gaat het nu hard. Eind juni is het project gehonoreerd en met een duur van slechts 6 maanden, is een eindstreep in januari 2021 getrokken. Dan moet er een stevig raamwerk klaar staan, waar de praktijk verder mee kan.

Geïnteresseerd in het verloop en doel van het project? Je leest het hele interview met Lilian Beijer op SAM.