HAN Open Science Platform versnelt onderwijsinnovatie

Een briljant idee is altijd zo eenvoudig dat je je afvraagt waarom het niet al lang bestaat. Zo ook met het Open Science Platform: een digitaal platform waar studenten, onderzoekers en ondernemers elkaar vinden en kennis met elkaar delen. Het is er nog niet, maar er wordt binnen de HAN wel hard gewerkt aan dit Smart Education-instrument.

toolbox animatie laptop armen
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Het College van Bestuur van de HAN zette in 2017 een handtekening onder het Nationaal Plan Open Science. Uitgangspunt van dit plan is dat onderzoek – data en publicaties - dat uit publieke middelen wordt betaald voor iedereen vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en (her)bruikbaar is. Zodat niet alleen onderzoekers kunnen voortbouwen op bestaande kennis, maar ook studenten er eenvoudig toegang toe hebben. En zodat bedrijven en organisaties ook van de nieuwste inzichten gebruik kunnen maken.

Data analytics

Yvonne Peterman, projectmanager van het Open Science Platform, vult aan: “De bedoeling is een kennisplatform waarin we samen met ondernemers, onderzoekers, studenten en docenten kennis creëren en delen. Kennis waar we dankzij slimme technologie ook beter gebruik van kunnen maken. Ik zie bijvoorbeeld voor me dat iemand uit het werkveld vragen intypt en dat wij dankzij data analytics realtime – en AVG-proof natuurlijk - zien welke vragen het meest gesteld worden. Als onderwijsinstelling kunnen we dan nog beter inspelen op ontwikkelingen in het werkveld.”

Pilot bij Bedrijfskunde

De pilot van het Open Science Platform (OSP) heeft gedraaid bij een aantal economische HAN-opleidingen, in samenwerking met de minor Smart Business. De conclusie van deze pilot is dat doorontwikkeling nodig is om echt tegemoet te komen aan wat de diverse gebruikers willen. De mogelijke scenario’s voor die doorontwikkeling worden de komende maanden uitgewerkt. Bij een positief besluit over een van de scenario’s komt er een vervolgpilot bij de opleiding Bedrijfskunde, waar ook de andere opleidingen van de Academie Organisatie & Ontwikkeling bij betrokken worden. Yvonne, verbonden aan de opleiding Bedrijfskunde: “Wij zijn een holistische opleiding met veel wetenschapsgebieden en kennisteams. Dat onze kennis continu geactualiseerd en goed gedeeld wordt, is voor onze opleiding van groot belang.”

Meerwaarde voor alle partijen

Yvonne: “Dit platform gaat de dagelijkse praktijk van alle partijen verrijken: onderzoekers kunnen meta-analyses uitvoeren op praktijkonderzoek door studenten, omdat alle data gedeeld wordt op het platform. Docenten kunnen hun curriculum actueel houden door makkelijker met vakgenoten de ontwikkelingen in het vakgebied te bediscussiëren, ook over de grenzen van de eigen opleiding heen. Studenten vinden relevante literatuur en kunnen meedoen aan estafetteonderzoek. En bedrijven vinden actuele kennis, leren van best practices en zien waar welke expertise te vinden is.

De basis: kennisagenda’s

Om structuur en samenhang te geven aan een dergelijk platform is het volgens Yvonne - naast de kennisagenda van de HAN – nodig om zicht te krijgen op de kennisagenda van iedere academie en opleiding: “Welke kennis moeten we onderhouden en ontwikkelen om het eigen beroep verder te professionaliseren? En hoe kan het lectoraat daarin ondersteunen?”

Perfecte timing

Tot slot wil Yvonne graag nog kwijt dat de behoefte aan zo’n platform nu groter is dan ooit: ”Juist nu mensen niet meer fysiek bij elkaar zitten heb je een platform nodig waar je vragen kunt stellen en elkaar kunt vinden. Vooral vanuit het werkveld is deze behoefte sterk. We hebben de slimme technologie beschikbaar en kunnen met dit platform de samenwerking in de driehoek en daarmee Smart Education een flinke kwaliteitsimpuls geven.“

Heb je vragen over het Open Science Platform? Yvonne beantwoordt ze graag! Mail: yvonne.peterman@han.nl.