Een mooi voorbeeld van een Innovatieve Leeromgeving Onbekend, maakt onbemind. Dus ‘Raising Global Citizens at Home’

698e3161-69a9-11ee-9571-048b3bf2f204 studenten buiten bij R31

Kunnen we binnen de HAN wendbare wereldburgers opleiden en tegelijkertijd onze footprint verlagen en kansengelijkheid verhogen? En dat zonder mensen uit te sluiten doordat we bepaalde vooroordelen hebben? Ja, dat kan!

“Het Comeniusproject Raising Global Citizens at Home heeft hier een antwoord op,” denkt Ingrid van Rompay-Bartels. Zij is docent-onderzoeker bij de International School of Business en heeft een Comeniusbeurs binnengehaald. Ze legt uit: “Met deze 2-jarige beurs bevorder ik interculturele virtuele samenwerkingen.”

Wereldwijde arena

Ingrid schetst: “Inclusiviteit en culturele diversiteit zijn belangrijke thema's in de wereldwijde arena. Het vermogen om succesvol om te gaan en te werken met diversiteit is essentieel in onze huidige samenleving. We hebben de neiging om mensen die we niet kennen uit te sluiten door persoonlijke vooroordelen en stereotypering. Daarom moeten deze internationale thema's in het onderwijs worden omarmd.”

243954 Health. Ingrid van Rompay Bartels

Samenwerking internationale partneruniversiteiten

Dankzij het online leren dat sinds Covid een enorme vlucht nam, hoeven studenten niet per se de wereld over te reizen om toegang te krijgen tot internationale programma’s. Dat klinkt goed, maar uitstelgedrag, motivatieproblemen en oppervlakkige kennis liggen op de loer. Bovendien is het niet altijd voor iedereen helder hoe je je virtueel gedraagt. Daarom heeft Ingrid met dit Comeniusproject tot doel om in samenwerking met internationale partneruniversiteiten educatieve werkmethoden en handleidingen te ontwerpen voor internationale virtuele werkgroep-interacties.

Intercultureel leren

Om internationaal bezig te kunnen zijn, is het belangrijk dat je andere culturen kent en begrijpt. Dat is lastiger dan je denkt. Ingrid: “Dat bleek wel toen Levis de internationale reclamespot maakte ‘Going out in style’ waarin een man met een Levis jeans in een doodskist ligt. Iets wat in Azië écht niet kan en dus volledig z’n doel miste.”

Wendbare studenten

Om goed te kunnen samenwerken, is het noodzaak dat we elkaars normen en waarden leren kennen. Op allerlei vlakken zien we dat onbekend, onbemind maakt. Ook Annelies Dickhout ziet dat. Zij is vanuit Slim -Smart Region aangehaakt bij dit project omdat ze ‘wereldburgers thuis opleiden’ een mooi voorbeeld vindt van een Innovatieve Leeromgeving. “Om met elkaar vanuit labs en werkplaatsen interdisciplinair en domein overstijgend antwoorden te bedenken voor wicked problems moet je wendbaar zijn en dat betekent letterlijk en figuurlijk over de eigen grenzen heen kunnen kijken. Daarbij is het belangrijk dat je begrip hebt voor elkaar en elkaars situatie.”

192171 Annelies Dickhout

Om wendbaar te zijn, moet je letterlijk en figuurlijk over de eigen grenzen heen kunnen kijken. Daarbij is het belangrijk dat je begrip hebt voor elkaar en elkaars situatie.

Andere beroepscontext

Ook als je dezelfde taal spreekt, begrijp je elkaar niet altijd. Annelies: “Omdat je bijvoorbeeld in een andere beroepscontext zit. Verschillende opleidingen hanteren vaak een andere taal en zien dingen met een andere bril. Ook dan is het belangrijk dat je elkaar respecteert en weet hoe je met elkaar omgaat. Zeker in een wereld die voortdurend verandert en waarvan we niet precies weten hoe die er in de nabije toekomst uit gaat zien zijn human skills belangrijker dan ooit.”

Culturele sensitiviteit

Ingrid is bezig met het ontwikkelen van tools waarmee studenten in een veilige omgeving andere culturen leren kennen. “Via een stappenplan komen ze dichter tot elkaar. Dat begint met een onlinegesprek over hoe ze bijvoorbeeld in Japan expliciet of impliciet met elkaar communiceren. Daarin verschillen mensen van verschillende culturele achtergronden erg van elkaar. En dat heeft een grote impact op de business en de dynamiek in de internationale samenwerkingen. Daarna kijken we naar de impact van cultuur op business. Denk aan kanalen die ze gebruiken en hoe ze omgaan met deadlines en afspraken.”
In dat laatste geval komt de culturele sensitiviteit goed naar voren. “Nederlanders vinden de Japanners altijd zo stil. Ze vragen zich af of ze überhaupt willen participeren. Ik laat ze inzien dat het zomaar zou kunnen dat ze juist geboeid zijn en graag luisteren.”

Uit je comfortzone stappen

Annelies: “Aanstormende professionals hebben een adaptief en innovatief vermogen nodig om zich optimaal te ontplooien. Leren communiceren en leren van elkaars verschillen draagt bij aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. Om te innoveren moet je uit je comfortzone durven stappen.” Daarom vind ik de aanpak van Ingrid zo interessant en zou ik willen kijken of elementen ook kunnen werken tussen verschillende beroepsculturen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Comeniusproject contact op met Ingrid van Rompay-Bartels.
Wil je meer weten over Innovatieve Leeromgevingen, kijk dan op www.han.nl/innovatieveleeromgeving. Op www.han.nl/slim vind je meer voorbeelden hoe de HAN de grenzen verlegt met digitale technologie samen met diverse partners.