Nieuw Pedagogame, het online pedagogisch prioriteitenspel

a48592b0-7ee2-11ee-a351-9ed7f2ebc95a Screenshot van de Pedago game voor onderzoek, Academie Educatie

Pedagogame is de online versie van het Pedagogisch Prioriteitenspel. Het vervangt de papieren kaartensets en is te spelen vanaf (mobile) devices. Je kunt het nu ook spelen op mobiele telefoons of andere devices in het klaslokaal of vanaf verschillende locaties.

Bij de online versie is het mogelijk het spel met behulp van mobiele telefoons en laptops te spelen in het eigen klaslokaal, maar de online game maakt het ook mogelijk – in combinatie met bijv. een Teamsvergadering – om spelers het spel vanuit de eigen locatie te laten spelen met medespelers en leraren van andere (hoge)scholen in binnen- en buitenland.

Het digitale spel is in grote lijnen hetzelfde als het bekende fysieke spel met de kaartjes: spelers rangschikken de stellingen van meest belangrijk tot minst belangrijk, zien vervolgens elkaars rangorde en voeren daar een gesprek over. Wat anders is, is dat het digitale spel de scores van de spelers bijhoudt, deze aan het einde zichtbaar maakt via een spinnenweb en deze info naar de speler toestuurt via mail. Het spel kiest de partner waarmee je speelt (geen vrije keuze) en alle zes sets moeten gespeeld worden voor een einduitslag. Dit laatste maakt dat het digitale spel iets meer tijd vraagt en minder makkelijk ‘afgekapt’ kan worden. Het werken in Microsoft Teams of Google Meet – bij groepen die niet in één ruimte aanwezig zijn – vraagt wat meer voorbereiding en tussentijdse actie van de spelleider, maar ‘loopt’ na een ronde of twee ook ‘vanzelf’.