Lector Dennis Moeke blikt terug Healthy City Lab: van idee naar werkend praktijkconcept

lector Dennis Moeke, projectleider van Healthy City Lab

Dennis Moeke is lector Logistiek en Allianties bij de HAN en stond als hoofdaanvrager aan de wieg van het project Healthy City Lab. Dennis blikt terug op het succes van dit project en onthult wat voor vervolg het project krijgt.

Het project 'Healthy City Lab' onderzocht hoe logistiek een positieve bijdrage kan leveren aan het leefbaar houden van steden. In het kader van dit project zijn er twee uitgebreide 'Living Labs' opgezet: campus Heijendaal in Nijmegen en Deventer. De eerste richtte zich op de optimalisatie van goederenstromen binnen grote instellingen op de campus, terwijl de laatste zich concentreerde op het efficiënt organiseren van thuiszorgdiensten en de inzet van buurtconciërges.

Impact maken

Een kenmerk van het Healthy City Lab is de nadruk op praktische toepassingen. Onderzoekers en het werkveld werken samen in Living Labs met als doel om impact te maken in de allerdaagse praktijk. De onderzoekers waren dan ook niet alleen bezig met innovatief academisch werk, maar waren continu op zoek naar praktische toepassingen die uit dit academisch werk kunnen ontstaan. Dennis geeft een aantal voorbeelden: “In Deventer hebben we het Buur & Zo-concept ontwikkeld. Buurtconciërges worden ingezet voor het bezorgen van medicijnen, maaltijden en boodschappen en bieden tegelijkertijd een luisterend oor. Op die manier houdt de buurtconciërge een “oogje in het zeil” en signaleert wanneer het minder goed gaat met iemand. Dit concept is inmiddels ondergebracht in een stichting. We zijn van een idee, naar een onderzoek, naar een werkend praktijkconcept toe gegaan. De inzichten die we hebben opgedaan tijdens het onderzoek naar het slimmer plannen van thuiszorgactiviteiten worden ook al ingezet in de praktijk. We zijn nu aan het kijken hoe we deze inzichten ook kunnen vertalen naar praktische bruikbare tools voor zorgorganisaties.”

We zijn van een idee, naar een onderzoek, naar een werkend praktijkconcept toe gegaan."

Living Lab Deventer

Het Living Lab campus Heijendaal was voor de HAN-onderzoekers een thuiswedstrijd, maar hoe kwamen ze bij Living Lab Deventer? Dennis legt uit: “Het oorspronkelijke voorstel richtte zich in eerste instantie alleen op Heijendaal. Allerlei mensen en partijen vingen dat op. En een aantal van hen wilde heel graag aanhaken. Zo kwam thuiszorgaanbieder Carinova uit Deventer op ons pad en kozen we ervoor om twee Living Labs in te richten. Het is dus eigenlijk toevallig gegaan, we zijn vanuit de markt benaderd met een extra idee. Ik vond dat zo’n leuke uitdaging dat ik dacht: dat moeten we op een of andere manier in dit project fietsen.”

495163 Afbeelding van de Ijsselkade in Deventer, met de tekst Healthy City Lab bovenaan in beeld en onderaan logo's van alle partners

Living Labs: ecosystemen van verschillende partijen

Dennis beschrijft een Living Lab als een ecosysteem met verschillende partijen die normaal gesproken los van elkaar functioneren. Op het gebied van onderzoek is het gelukt om praktijkgericht en meer fundamenteel onderzoek dichter bij elkaar te brengen. Dennis had de verantwoordelijkheid om de verschillende partijen goed te laten samenwerken. “Ik zorgde ervoor dat ze goed met elkaar door één deur konden. Af en toe bluste ik een brandje.” De samenwerking tussen deze verschillende partijen in het Living Lab ging namelijk niet altijd vlekkeloos. Volgens Dennis zorgde dit voor een sterke band tussen de partijen die het hele project meededen. Zo ontstonden er duurzame samenwerkingsrelaties tussen het lectoraat Logistiek & Allianties en een aantal onderzoeksgroepen van universiteiten. Zo is een aantal onderzoekers inmiddels al bezig met een gezamenlijk vervolgonderzoek.

Meerwaarde van logistiek en toegepaste wiskunde

Een mooi aspect aan de Living Labs is volgens Dennis dat het de meerwaarde van logistiek denken en toegepaste wiskunde bewijst. “We hebben door interdisciplinair samen te werken laten zien wat de meerwaarde is van bepaalde vakgebieden die vaak een beetje in de schaduw staan. We hebben mensen in de zorg meegenomen in andere manieren van kijken naar processen.”

Politiek spel

In de Living Labs in het Healthy City Lab ging het om grote vraagstukken en grote transities.  “Je speelt een politiek spel met alle stakeholders. Zo zat ik regelmatig in overleggen over regionaal beleid. Ik was als lector een soort dirigent die zich overal mee moest bemoeien om het project de goede kant op te krijgen. Maar hoe ver moet je daarin gaan? Als je het niet doet, krijg je het project niet van de grond, maar als je er te veel mee bezighoudt, heb je geen tijd meer voor de inhoud.”

We hebben door interdisciplinair samen te werken laten zien wat de meerwaarde van bepaalde vakgebieden die vaak een beetje in de schaduw staan."

Gezamenlijke visie

Bij een samenwerking tussen partijen met onderling grote verschillen is een gezamenlijke visie essentieel. Een volgende stap is om de kennis, kunde en netwerken van de partijen samen te brengen en zo de visie te realiseren. Een proces dat Dennis omschrijft als een spannende zoektocht. In het Living Lab Heijendaal groeide de gezamenlijke visie tijdens het project steeds verder. Associate lector Bram Kin heeft onder andere naar aanleiding van het Living Lab Heijendaal samen met de Groene Metropoolregio een position paper geschreven over hoe logistiek bijdraagt aan een meer leefbare regio. Zo leidde het Living Lab ook tot verdere visievorming.

Vervolg: nieuwe Living Labs

Onder de vlag van Healthy City Lab heeft nieuwe associate lector Bram Kin diverse onderzoeksprojecten opgestart op het gebied van Logistiek in een leefbare regio. Ook is er dankzij de samenwerkingen die ontstaan zijn binnen het Healthy City Lab een groot project gestart op het gebied van Intermediate Care concepten, dit project gaat over ziekenhuisverplaatste zorg. Daarnaast is Dennis met zijn lectoraat bezig met een gezamenlijke aanvraag met academies AEA en AIM voor een Interreg-voorstel gericht op adoptie en opschaling van teleoperatie in de logistieke first/last mile. In dit project beogen de onderzoekers te gaan werken in twee nieuwe Living Labs.

Meer weten? Neem contact op met:

Lector Dennis Moeke

 • Dennis.Moeke@han.nl
 • Projectleider Marco Wolf

 • Marco.Wolf@han.nl
 • Bekijk de artikelenreeks over het Healthy City Lab

  Witek ten Hove optimaliseert thuiszorg

  Witek ten Hove, docent-onderzoeker aan de HAN en promovendus aan de Vrije Universiteit, doet met collega’s onderzoek dat de potentie heeft om de thuiszorgsector te transformeren. Met wiskundige technieken en modellen probeert hij organisatieprocessen te optimaliseren: operations research in de zorg.

  279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis

  Duurzaam transport op de campus met de Coolbike

  Hoe kunnen goederenstromen op de campus Heijendaal schoner, duurzamer, innovatiever en veiliger? Dat onderzochten we in Fieldlab Heijendaal, onderdeel van het project Healthy City Lab. In dit artikel leggen de onderzoekers uit hoe de Coolbike werkt en welke inzichten het onderzoek heeft opgeleverd.

  324606 Nijmegen, Kappitelweg 33, volledig gebouw, straatkant

  Hoe logistiek bijdraagt aan een leefbare stad

  In 2019 kreeg de HAN van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de subsidieaanvraag mét het penvoerderschap toegekend voor HealthyCityLab. Een primeur: nog nooit eerder ging het penvoerderschap naar een hbo-instelling in een project waar er met universiteiten wordt samengewerkt.

  243528 Lectoraat architecture in health. Living labs