Profiel Academie Built Environment  Toekomstbestendige professionals voor de grote maatschappelijke vraagstukken

555076 Praatplaat Academieplan Built Environment

Het Domein Built Environment staat voor grote vraagstukken die veelal in het verlengde van de Sustainable Development Goals liggen. Welke professionals heb je nodig om deze doelen te realiseren? Hoe vertaalt de Academie Built Environment deze vragen naar onderwijs en onderzoek?

In onderstaande profilering spreekt de Academie Built Environment zich hierover uit. 

Anticiperen op markt en maatschappij

In de huidige markt hebben we te maken met complexe maatschappelijke uitdagingen die vragen om een interdisciplinaire aanpak. Denk aan: energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie. Academie Built Environment stemt haar opleidingen en onderzoek af op deze grote maatschappelijke vraagstukken in Nederland en daarbuiten. 

Sustainable Development Goals (SDG's)

De maatschappelijke uitdagingen zijn niet uniek, maar liggen in het verlengde van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn door Nederland en de Vereniging Hogescholen erkend. 

Vanuit de SDG's en de maatschappelijke opgaven, is er in het Domein Built Environment behoefte aan onderzoek en goed opgeleide professionals. Met onze academie willen we daarom op bouwkundig en civieltechnisch gebied een belangrijke schakel zijn in het verduurzamen van de leefomgeving, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord en in de Bouwagenda in Nederland. 

Wij leiden onze studenten daarom op tot flexibele, toekomstbestendige professionals, voor wie duurzaamheid een logisch onderdeel is van studie en werk. Op die manier kunnen zij bijdragen aan een gezonde, veilige en bereikbare leefomgeving voor iedereen. 

De mens centraal

Wij willen een innovatieve academie zijn, die impact maakt op de snel veranderende (gebouwde) omgeving. Hierin zetten we de mens als gebruiker centraal. We vinden het belangrijk ons te blijven onderscheiden met goede voltijd- en deeltijdopleidingen en een actueel aanbod van cursussen en post-hbo opleidingen. 

Ook zetten we in op kennisontwikkeling en toonaangevend praktijkgericht onderzoek. Onze beide lectoraten -Architecture in Health en Sustainable River Management- zijn een verbindende schakel tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. 

Als 1 van de weinige hbo's in Nederland hebben we het Hobéon 4-sterrenkeurmerk voor duurzaam hoger onderwijs. En daar zijn we trots op!

Grensoverstijgende blik

Onze studenten kennen hun vak en hebben oog voor de gebruiker en het ecosysteem. Ze zijn in staat verder te kijken dan hun eigen discipline, zodat ze met andere experts kunnen samenwerken. Niet voor niets is onze didactische visie gericht op het opleiden van T-shaped professionals: mensen met zowel specialistische als generalistische kennis. Dat opleiden doen we samen met het werkveld in multidisciplinaire projecten. Niet alleen regionaal, maar ook nationaal en internationaal. 

Praatplaat Academieplan Built Environment
Praatplaat( (gedeelte) Academieplan Built Environment

Academieplan

De Academie Built Environment heeft voor de komende jaren een academieplan ontwikkeld. Dit is een vertaling van de strategische doelen van het HAN Koersbeeld 2022-2028  én van het landelijke domeinprofiel Built Environment naar de doelen van onze academie. 

In ons academieplan beschrijven we hoe wij bijdragen aan een slimme, schone en sociale wereld en hoe wij ervoor zorgen dat iedere student en medewerker het verschil maakt op maatschappelijke vraagstukken. Als visuele samenvatting hiervan én als hulpmiddel om hierover in gesprek te blijven, is bovenstaande 'praatplaat' ontwikkeld. Klik op deze link voor de volledige weergave (als pdf).