De smart organisatie  Het gezamenlijk en gelijktijdig ontwikkelen van mens en technologie

39174 studeren aan de HAN, FEM commerciele economie, accountancy, finance

Smart Technologie verandert de manier van produceren en werken van de mkb’er. Ontwikkelingen in smart technologie vraagt om de ontwikkeling van smart mensen. Het lectoraat Lean / World Class Performance doet hier sinds enkele jaren onderzoek naar en het is tijd om dit onderzoek te verbreden.

AI, Machine Learning, AR, Robotica, Digital Twinning: er komen veel nieuwe modetermen af op het mkb-maakbedrijf. En de technologie achter die modetermen, die samen smart technologie vormen, blijven en veranderen de manier van produceren en werken van de mkb’er. Deze ontwikkelingen in smart technologie, vraagt om ontwikkeling van smart mensen. Het lectoraat Lean / World Class Performance doet hier sinds enkele jaren onderzoek naar en het is tijd om dit onderzoek te verbreden.

Bedrijven vragen zich af welke vaardigheden en expertise ze daarvoor nodig hebben. Hoe ontwikkelen medewerkers zich en welke taken en rollen zijn in de toekomt nodig. Het gaat hierbij niet alleen om het leren van de nieuwe technologie, maar ook om het heroverwegen van gedrag, werkinrichting en de interactie tussen mensen en technologie. Kortom, de ontwikkeling naar industrie 5.0.

De maakindustrie wordt geconfronteerd met verschillende dilemma's op dit gebied. Wat is de rol van smart technologie (digital twins, robotica, et cetera) in het bedrijf? Wie gaat deze technologie gebruiken en hoe ziet de samenwerking tussen mens en technologie eruit? Hoe zorgen we ervoor dat de technologie geaccepteerd en op de juiste manier gebruikt wordt? Hoe bevorderen we het leren met en van de technologie?

Een belangrijk aspect is de samenwerking tussen mens en machine in productiesystemen. De operator en de robot, de planner en de digital twin enzovoort. Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij kennis van productieprocessen, smart technologie, dataverwerking, organisatieontwikkeling en leren samenkomen. Dit is een complex thema waar de ontwikkelingen snel in gaan. 

Het lectoraat Lean & World Class Performance/HAN Lean QRM Centrum gaat samen met verschillende lectoraten en academies van de HAN dit complexe, interdisciplinaire thema onderzoeken. Het is niet alleen productieverbetering, nieuwe technologie, leren of business. Het gaat erom dat je vanuit al deze perspectieven naar dit vraagstuk kijkt.

Meer informatie

Bent u ook geïnteresseerd in dit thema, of heeft u een aansluitend vraagstuk? Neem dan contact op met: Mitchell van Roij (mitchell.vanroij@han.nl), of Menno Herkes (menno.herkes@han.nl). 

Mitchell van Roij

Docent-onderzoeker
404840 Portretfoto Mitchell van Roij

Menno Herkes

Docent-onderzoeker
404831 Portretfoto Menno Herkes