Master uitgelicht

Anne Tankink aan het woord

Foto testimonial Anne Tankink Master Musculoskeletale Revalidatie

Anne Tankink is 3e jaars studente binnen de Master Musculoskeletale Revalidatie. Hoe is zij gekomen tot haar onderzoek naar virtual reality als interventie voor patiënten met schouderklachten?

Waarom de Master?

Anne: 'Een van mijn docenten vertelde over haar promotie onderzoek naar het effect van Virtual Reality bij schouderklachten. Ik was erg benieuwd naar hoe een promotietraject werkt en wilde graag helpen. Uiteindelijk heb ik vanuit daar mijn thesis geschreven.'

Vertel eens over jouw onderzoek?

'Virtual Reality is een hele nieuwe interventie die aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen in de zorg. Samen met mijn docent Beate Dejaco heb ik fysiotherapeuten ondervraagd naar hun meningen over de mogelijke inzet van VR in de praktijk.

Zij waren zeer enthousiast en zien zeker potentie in deze innovatie. Ook noemden ze een aantal zeer nuttige uitdagingen voordat VR daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Zo is er niet alleen meer onderzoek naar het effect van VR nodig, maar ook een goed implementatieplan.'

Wat leer je?

'De Master Musculoskeletale Revalidatie heeft mij geleerd om als professional kritisch te blijven kijken naar mijn eigen handelen. Naast de ontwikkeling op wetenschappelijk vlak, heeft deze master mij veel gebracht op het gebied van communicatie. Het belang van wat wij zeggen als professionals en de impact die deze woorden hebben op patiënten, is veel groter dan dat ik me realiseerde toen ik begon aan deze studie.'

Wat geeft jou de meeste energie?

'Ik vind het erg leuk wanneer patiënten zelf ontdekken hoe ze hun eigen problemen kunnen oplossen en begrijpen hoe het eigen lichaam werkt.'

Wat houdt het masterniveau in?

'Er is een goede mix tussen wetenschap en innovatie en de praktische ontwikkeling als fysiotherapeut.  Zo ben ik in ieder studiejaar door docenten maar ook medestudenten, uitgedaagd om mezelf te ontwikkelen. Ook door de gastdocenten heb ik mijn praktische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en kreeg ik zelf de kans zo veel mogelijk uit de studie te halen. De opleiding speelt goed in op maatschappelijke ontwikkelingen.'