Partner in de spotlight MCB van partnerbedrijf naar Lean Research Partner

501383 Profielfoto van Carl-Peter Cremer, Senior Projectmanager Logistiek bij MCB

MCB is een technische groothandel in metalen en sinds 2019 partner van het HAN Lean QRM Centrum. Vorig jaar is deze samenwerking geïntensiveerd en omgezet naar een ‘Research Partnership’. Onderzoeker Thomas Lautenbach en Sr. Project Manager Logistiek, Carl-Peter Cremers gingen met elkaar in gesprek.

Start partnerschap

Carl-Peter: “In 2019 maakten we kennis met het HAN Lean QRM Centrum (HLQC) dankzij onze nieuwe Operationeel Directeur, Jelle Postma. Hij kent het kenniscentrum van voorgaande werkgevers en was erg te spreken over de toegevoegde waarde. MCB werd partner en startte dat jaar nog met een verbeterweek die mede vanuit het HLQC werd begeleid. Deze verbeterweek was de start van een groot verbeterprogramma, namelijk Laden in Flow. Voor dit project zijn meerdere deelprojecten gemaakt die werden uitgewerkt door verschillende Kaizengroepen en studenten.

Toegevoegde waarde partnerschap

Carl-Peter: “In mijn rol ben ik continu bezig met alles wat beter kan en moet. Mijn focus ligt vooral op procesverbetering. Wat willen we op de lange termijn beter doen op het gebied van logistiek, productie en processen? De verbeterweek was een mooie start, maar vooral de volgende stap richting Lean 4.0 is een uitdaging. Hoe neem je alle mensen mee en creëer je draagvlak? Daarbij levert de inzet van studenten en de kennis vanuit het HAN Lean QRM Centrum een waardevolle bijdrage.” 

Van partner naar Research Partner

In 2022 werd het bestaande partnerschap geïntensiveerd. Onderzoekers Thomas Lautenbach en Gerlinde Oversluizen werken samen met MCB aan data gedreven oplossingen. Thomas: “MCB heeft het eigen verbeterprogramma Laden in Flow. De HAN doet daarnaast onderzoek op het gebied procesverbetering en ondersteuning met data gedreven oplossingen en digital twinning. Machine Learning, Process mining en digital twinning zijn aanpakken die meer en meer gebruikt worden in de planning en besturing van productie. De HAN kijkt hoe deze kennis bij MCB kan worden ingezet. Vanuit HAN kunnen we deze kennis samenbrengen met de Lean Proces ambities van MCB.”

Carl-Peter over deze volgende fase: “Door onze samenwerking kwam het besef dat we te veel ‘doeners’ zijn. We willen graag verder op het gebied van Lean 4.0, onder andere met Digital Twinning. Momenteel ontbreekt de kennis op het gebied van simulatie en het vastleggen van processen, dit halen we met deze nieuwe samenwerkingsvorm in huis. Door de inzet van stagiaires op onderzoeksprojecten, maar ook door de inzet van onderzoekers van het HAN Lean QRM Centrum zelf. We staan nu op het punt om een nieuw ERP systeem aan te schaffen. Ook daarbij is de extra kennis erg waardevol. Door de kennis zijn wij in staat direct de juiste data op de werkvloer te verzamelen in het ERP systeem. Dit wordt momenteel nog met omwegen bereikt.”

Onze medewerkers werken graag mee aan verbeterprojecten, ze zijn nieuwsgierig en bovendien trots op hun processen. Ze gaan Lean-trajecten met een gezonde dosis scepsis aan, maar doen dit vooral met een open instelling.

Nieuwsgierige, open instelling

Als we vragen wat maakt dat de verschillende Lean-projecten bij MCB zo goed landen en niet blijven hangen in de conceptfase, maar ook echt worden opgepakt en uitgewerkt reageert Carl Peter enthousiast: “We merken dat we echt op het juiste moment een volgende stap hebben gemaakt. We zien dat vooral op de werkvloer. Onze medewerkers (van de werkvloer tot aan het management) werken graag mee aan verbeterprojecten, ze zijn nieuwsgierig en bovendien trots op hun processen. Ze gaan Lean-trajecten met een gezonde dosis scepsis aan, maar doen dit vooral met een open instelling. Vanuit deze open sfeer durven ze processen die al tientallen jaren staan, toch kritisch te bekijken. En als blijkt dat deze ten goede komen aan het proces, zo nodig aan te passen.”

Thomas: “Het Laden in Flow proces heeft ook een verandering gebracht. Er is duidelijk een bepaalde filosofie neergezet, namelijk ‘de vrachtwagen moet in flow zijn’. Dit merk je ook onder de werknemers. Deze vertellen je elk op hun manier wat het Laden in Flow project voor hen betekent maar wel met dezelfde boodschap, de vrachtwagen moet in flow zijn.”

Frisse blik studenten

Binnen MCB zijn doorgaans 1 tot 2 studentengroepjes werkzaam aan verschillende projecten. Carl-Peter: “Omdat wij steeds kleine stappen zetten , is het ook erg nuttig om studenten in te zetten. Afhankelijk van de behoefte werken we met 2e- en 3e-jaars studenten, maar ook studenten van minoren en afstudeerders. Dit zijn regelmatig HAN-studenten, maar ook studenten van Avans of Fontys. Soms analyseren studenten een proces en werken een oplossing uit, die we vervolgens ook echt oppakken en doorvoeren. Een andere keer laat een studentproject juist zien dat iets niet kan en gebruiken we de uitkomsten als onderbouwing.

Het Laden in Flow proces heeft ook een verandering gebracht. Er is duidelijk een bepaalde filosofie neergezet, namelijk ‘de vrachtwagen moet in flow zijn’. Dit merk je ook onder de werknemers.

Volgende stap

MCB is een bedrijf dat continu bezig is met verschillende grotere en kleinere verbeterprojecten. Het lopende onderzoeksproject met het HAN Lean QRM Centrum biedt nog veel mogelijkheden. Carl-Peter: “De data die we nu verzamelen met het lopende onderzoek, helpt ons degelijke keuzes te maken."

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit specifieke traject bij MCB of bent u benieuwd wat partnerschap met het HAN Lean QRM Centrum voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met:
Stef Tiggeloven, Coördinator HAN Lean QRM Centrum
S.Tiggeloven@han.nl

Over MCB

MCB is dé metaalgroothandel van de Benelux. Alle soorten metaal liggen daarbij op voorraad op circa 100.000 m2 over twee locaties. Zij leveren binnen 24 uur aan hun afnemers met 90 vrachtwagens in eigen beheer. MCB kijkt continu kritisch naar de productie en het laadproces. MCB wil processen pull inrichten om zo stabieler te kunnen produceren en laden.

501384 Blauwe vrachtwagen met MCB logo

Over het lopende onderzoeksproject

Om groei te faciliteren lopen bij MCB 2 grote verbeterprogramma’s : Productie in Flow (PiF) en Laden in Flow (LiF). binnen deze programma’s (ook bij productie) staan alle verbeteringen in dienst van het in flow laden van de trailers. Hiermee worden niet waarde toevoegende activiteiten en daarmee onnodige variatie uit het proces verwijderd waardoor de doorlooptijden korter en stabieler worden. Dit biedt mogelijkheden om een hogere doorloop te realiseren én variatie van buitenaf beter op te vangen.

Telefoons internationaal