Opleiding in energiesector met toekomstperspectief Maak positieve impact met Elektrotechniek

75038c70-0cfc-11ee-a192-02565807075b Afstudeerstudent Bianca in het hoogspanningslab van Qirion waar zij haar eindopdracht uitvoerde.

Werken in de energiesector is enorm veelzijdig en geeft je mooie kansen tijdens én na je studie. Bovendien kun je er een bijdrage leveren aan de energietransitie die op dit moment in volle gang is.

Met de opleiding Elektrotechniek en met het vrije keuzeonderdeel de Power Minor verdiepen studenten zich in de werking van ons elektriciteitsnet. Deze studenten krijgen bij Qirion, een bedrijf dat het hoogspanningsnet ontwerpt, bouwt en onderhoudt, de kans om hun stages of afstudeeropdracht uit te voeren. Daarmee leveren ze al tijdens hun studie een waardevolle bijdrage.

Qirion gaf mij echt de mogelijkheid en de tijd om te groeien in iets waar ik geïnteresseerd in ben.

Elektrotechniekstudent Mik op kantoor bij Qirion samen met een collega
Mik op kantoor samen met een collega

Bijdragen aan de energietransitie

Een van die studenten is Mik Bel, via het stagebureau kwam hij terecht bij Qirion en kreeg een stagebegeleider die hem een interessante afstudeeropdracht voorlegde. Hij werkt nu in een multidisciplinair team aan een regeling die het mogelijk moet maken om meer duurzame installaties, denk aan windparken en zonneparken, op het energienet aan te kunnen sluiten. Daarbij moet hij zorgen dat de installaties stabiel blijven en overbelasting van het net voorkomen wordt.

“Qirion gaf mij echt de mogelijkheid en de tijd om te groeien in iets waar ik geïnteresseerd in ben” aldus Mik.

Mijn ambitie is om de komende jaren heel veel kennis op te doen over hoogspanningstechniek en alles wat daarbij komt kijken. Daarbij zou ik ook graag een bijdrage willen leveren aan het oplossen van de problemen waar we nu tegenaanlopen op het elektriciteitsnet. Er staan genoeg uitdagingen te wachten!

Werken aan actuele vraagstukken

Ook Bianca Niekerk kwam, via een excursie tijdens de HAN Power Minor, bij Qirion terecht. Als afstudeeropdracht onderzoekt zij nu de belastbaarheid van giethars ringkernstroomtransformatoren. Een deel van dit onderzoek is literatuurstudie maar ze krijgt ook de kans om in het transformator lab echte proeven uit te voeren. Bianca heeft kunnen bijdragen aan een actueel vraagstuk dat leefde binnen het bedrijf. Met de resultaten van haar onderzoek helpt ze Qirion verder in de ontwikkelingen van het net.

Bianca: "Mijn ambitie is om de komende jaren heel veel kennis op te doen over hoogspanningstechniek en alles wat daarbij komt kijken. Daarbij zou ik ook graag een bijdrage willen leveren aan het oplossen van de problemen waar we nu tegenaanlopen op het elektriciteitsnet. Er staan genoeg uitdagingen te wachten!"

Nieuw netontwerp voor Schiermonnikoog

Die uitdagingen vind je in diverse vormen en maten. Zo heeft Lieke van Hofwegen zich toegespitst op het eiland Schiermonnikoog. Het eiland heeft namelijk een nieuw netontwerp nodig om de huidige en toekomstige spanningsknelpunten te kunnen oplossen en voorkomen. Het eiland is verbonden met Dokkum, op het vaste land. Die verbinding moet betrouwbaar en stabiel blijven. Maar ook Schiermonnikoog moet verduurzamen en daar moet wel rekening mee gehouden worden in het nieuwe netontwerp.

“Het leukste van deze stageopdracht is dat het om een actueel probleem gaat en er dus ook echt ontwikkelingen zijn rondom mijn opdracht. Die kan ik meenemen in het ontwerp en ik kan inhoudelijk overleggen met collega’s om tot een realistisch en gewenst eindresultaat te komen. Je hebt echt het idee dat je belangrijk bent binnen het team waar je werkzaam bent en word altijd geholpen als je vragen hebt. Ook wanneer je geen vragen hebt trouwens.
Het liefste wil ik werken aan een nog te bedenken oplossing voor de energietransitie die niet achterloopt op de ontwikkelingen. Een oplossing die bedacht, uitgewerkt en gebouwd kan worden zonder dat de grenzen meteen in zicht zijn. En een oplossing voor de problemen die nu opgelost moeten worden, om het net toch zo stabiel en betrouwbaar mogelijk te houden.” vertelt Lieke.

Het liefste wil ik werken aan een nog te bedenken oplossing voor de energietransitie die niet achterloopt op de ontwikkelingen. Een oplossing die bedacht, uitgewerkt en gebouwd kan worden zonder dat de grenzen meteen in zicht zijn.

Wil je meer lezen over de ervaringen van deze studenten? Klik dan door via de onderstaande links.

Mik Bel: Een bijdragen leveren aan de energietransitie

Bianca Niekerk: Onderzoek naar transformatoren

Lieke Hofwegen: Nieuw netontwerp voor Schiermonnikoog