Primeur

HAN Pabo ontwikkelt nieuw curriculum met werkveld uit heel Nederland

Ruim 70 onderwijsprofessionals en een tiental studenten denken graag mee over het nieuwe HAN Pabo-curriculum. Ze voorzien ontwikkelaars Koen Steeman en Jan Knuivers van adviezen tijdens een online open avond over het grove ontwerp.

Koen Steeman is teamleider en lerarenopleider bij de HAN Pabo. Samen met Jan, hoofddocent en onderwijskundige bij de HAN, werkt hij in de curriculumherzieningsgroep. Die houdt zich bezig met de noodzakelijke veranderingen die het onderwijs voor het opleiden van nieuwe leraren altijd vraagt.

Koen Steeman is teamleider en lerarenopleider bij de HAN Pabo.

Is herziening noodzakelijk?

“Zeker”, geeft Koen aan. “Er zijn verschillende redenen waarom een herziening noodzakelijk is. De belangrijkste daarvan is, dat we vinden dat het huidige curriculum niet meer goed genoeg aansluit bij wat het werkveld vraagt. We zetten nu daarom vooral in op beter onderwijs en een duidelijkere lijn van pedagogiek, didactiek, taal en rekenen door de hele opleiding. Kortom: de basis op orde. Later, als de studenten die vakkennis bezitten, gaan we de verdieping in. Dan leren we hen bijvoorbeeld thematisch te werken.”

Er zijn verschillende redenen waarom een herziening noodzakelijk is. De belangrijkste daarvan is, dat we vinden dat het huidige curriculum niet meer goed genoeg aansluit bij wat het werkveld vraagt.

De aanleiding

De aanleiding voor de open avond over het nieuwe curriculum voor de pabo
Uit deze infographic is af te lezen wat de aanleiding voor de open avond over het nieuwe curriculum voor HAN Pabo.
Bekijk volledige infographic

Kennisbases

Het wijzigen van een curriculum doe je niet zomaar. “Hoewel we vrijheid hebben om zelf invulling te geven - de pabo gaat er uiteindelijk zelf over - moet de inhoud zich wel verhouden tot de kennisbases van de verschillende vakken. Ook met andere landelijke afspraken moeten we rekening houden. Voor onze opleiding komt daarbij dat de wens om het curriculum te vernieuwen er al een aantal jaren lag.”
 
De keuze om de verandering nu te doen, is een samenloop van omstandigheden. “Vanuit onze academie moeten we ook aan een flexibeler curriculum voldoen. Flexibel betekent hier dat we ons aanbod moeten kunnen afstemmen op studenten met verschillende studie-achtergronden. Iemand die al een hbo-opleiding heeft gedaan, of een zij-instromer, of iemand van 35 hoeft wellicht niet alles te doen. Daarin moet ons curriculum flexibel zijn. Combineer dat met onze wens en geluiden die we vanuit het werkveld horen, dan is dat een mooi startpunt. Nu werken Jan en ik samen met onze docenten en het werkveld aan de herziening van het curriculum.”

Openbaar

Het is niet vanzelfsprekend dat het werkveld meedenkt over het inhoudelijke lesprogramma. “Dat hoorden we ook terug van mensen buiten de pabo, dat het onduidelijk was wat er op de opleiding gebeurde. Of dat ergens werd geschreven dat je bijna niets leert op de pabo. Dat is niet goed voor onze opleiding en ook niet voor het beeld van de leraar. Daarom wilden wij dit proces nu al openbaar maken. Op die manier kunnen mensen zien wat we doen, meedenken en input geven over zaken die zij belangrijk vinden.” Naar aanleiding van de open avond zegt Koen: “Er is veel input opgehaald, dilemma's zijn zichtbaarder geworden en we hebben constructieve feedback gehad. Daarnaast hebben we op sociale media en via e-mail veel complimenten ontvangen over het curriculum, maar vooral over de wijze waarin we het proces zichtbaar maken en bewust om feedback vragen."

Student Lieke Lammers
 

Wat interesseert jou in dit onderwerp?

Lieke Lammers is een van de studenten bij de open avond. "Het is het erg interessant om het proces te volgen dat uiteindelijk zorgt voor het aanbod van een goede opleiding. Het is erg belangrijk dat een opleiding je goed voorbereidt op het werk wat je later gaat uitoefenen. Dat Koen en Jan input vragen op het eerste concept van het pabo curriculum is dan ook erg mooi. Op die manier kun je ingaan op wat er in het werkveld leeft. Die input kan het curriculum alleen maar beter maken, zodat het studenten (en mij) beter op het werkveld voorbereidt."
pabo student Lieke Lammers

Lieke: "Het curriculum bepaalt tenslotte het aanbod van lessen en de informatie die ik tijdens mijn opleiding krijg aangereikt. De verschillende soorten kennis en de vaardigheden die ik leer, bereiden me voor op mijn werk in de toekomst. Wat ik tot nu toe in mijn studie meer zou willen zien, zijn didactische vaardigheden en meer lessen gericht op stage. Wat doe ik bijvoorbeeld als het me niet lukt om de aandacht van de leerlingen te krijgen? Hoe werkt een combinatieklas? Of hoe ga ik om met kinderen die niet goed in hun vel zitten? Hoewel ik pas in mijn 1e jaar zit, en we er wel gesprekjes over hebben, zou ik extra aandacht hiervoor waarderen."

Wat ik in mijn studie meer zou willen zien, zijn didactische vaardigheden en meer lessen gericht op stage. Wat doe ik bijvoorbeeld als het me niet lukt om de aandacht van leerlingen te krijgen?

Stellingen

Ook vanuit het werkveld zijn er veel meningen en vragen, zo blijkt al snel tijdens de open avond. Jan en Koen peilen gedurende de avond de meningen aan de hand van stellingen. Ook de chat loopt vol met aanvullingen, opmerkingen, vragen en adviezen. “Uiteindelijk is het een mooie gelegenheid geweest om op een snelle manier het concept-curriculum voor te leggen. Ook al is dat alleen in grote lijnen uitgestippeld. De verdere invulling komt later.” Eerst gaan de heren in hun werkgroep aan de slag met alle input. Vervolgens volgt een nieuwe bijeenkomst, waarin meer wordt gekeken naar de inhoud van de verschillende vakken en het ontwerp van het 1e jaar.