Preferred partner WFSR-programmaleider Bjorn Berendsen innoveert onderzoek naar veilig voedsel

481573 Foto van het lab van de WUR, preferred partner van Academie Biowetenschappen en Chemie. Op de foto rechts contactpersoon Bjorn Berendsen

Bjorn Berendsen (44) liep als HAN-student stage bij Wageningen Food Safety Research en ging er nooit meer weg. Als programmaleider vertelt hij nu over de mogelijkheden voor huidige ATBC-studenten. “Maatschappelijk relevant én goede kansen op een baan.”

Het ministerie wil veengebieden vernatten, maar wat betekent dat voor de parasietendruk bij koeien? Hoe kun je de aanwezigheid van PFAS in ons eten goed meten? En hoe detecteer je schadelijke stoffen in voedsel, zoals het geval was bij de fipronilcrisis?

Het is een kleine greep uit de complexe vraagstukken waar het instituut Wageningen Food Safety Research (WFSR) zich mee bezighoudt. “Neem die PFAS”, vertelt programmaleider Bjorn Berendsen. “Die meten we in groenten en fruit op 1 nanogram per kilo. Dat staat gelijk aan een olympisch zwembad waar je minder dan één druppel van een andere stof in laat vallen en die stof ga je dan zoeken.”

Zoeken in een olympisch zwembad naar één druppel andere stof

WFSR is één van de onderzoeksinstituten van Wageningen University & Research en richt zich specifiek op voedselveiligheid en -betrouwbaarheid. “Wij dragen eraan bij dat de Nederlandse consument zich geen zorgen hoeft te maken over wat er in de schappen ligt.”

Want er zijn allerlei chemische verontreinigingen die voor kunnen komen in voedsel. Pesticiden en diergeneesmiddelen, bijvoorbeeld. “Dat zijn stoffen die bewust in het voedselsysteem worden gebracht. Aan de andere kant heb je schadelijke stoffen die níet bewust worden ingebracht. Daar is PFAS dus een voorbeeld van. Die stoffen lijken op hele lage niveaus al toxisch te zijn, dus die willen we niet in ons voedsel.”

WFSR houdt zich overigens bezig met veilig en betrouwbaar voedsel voor de hele wereld. “Dus naast het monitoren van voedsel in Nederland, houden we ons ook bezig met kennisontwikkeling. We onderzoeken nieuwe strategieën, methoden en technieken om die metingen goed te kunnen doen en kijken continu of er nieuwe risico’s op ons afkomen.”

Stagelopen bij WFSR

Interessante én belangrijke zaken. WFSR is niet voor niets een zeer populaire stagebestemming voor ATBC-studenten. “We bieden goede begeleiding en studenten kunnen bij ons bijdragen aan maatschappelijk relevant onderzoek. De projecten doen er echt toe. Die maatschappelijke relevantie zorgt er ook voor dat mijn collega’s en ik met plezier ons werk doen. Daarnaast hebben we veel high-end apparatuur, waaronder tientallen massaspectrometers, waar studenten zelfstandig mee leren werken in de voorbereiding op hun verdere loopbaan. En we hopen uiteraard dat studenten na hun stage doorstromen naar een vaste baan bij ons.”

Bjorn is zelf een voorbeeld van een HAN-student die is blijven ‘plakken’ na een stage. Inmiddels is hij programmaleider en zit hij in het management. “WFSR vindt het belangrijk om haar personeel te binden. Dus ik heb altijd de kans gehad om weer nieuwe trainingen en opleidingen te volgen. Zo heb ik een mooie gang door de organisatie kunnen maken.

Iedereen maakt kans

Tot slot wil Bjorn nog benadrukken dat iedere student kans maakt om een stage te volgen bij WFSR. “Onze stageplekken zijn gewild, maar we vinden dat alle studenten een kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen. Dus niet alleen degenen met de hoogste cijfers. Daar proberen we goed op te letten.”

WFSR is een van de preferred partners van de academie. https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/food-safety-research.htm

Heb je interesse in een stage of afstudeeropdracht bij WFSR, neem dan contact op met het stagebureau via stage.atbc@han.nl

Foto Bert Brouwer, WFSR