RAAk-Subsidieaanvragen ingediend Werkprocessen mkb verbeteren met Smart Technologieën

33998 smart industry deeltijd fabriek

Het Lectoraat Lean / World Class Performance ondersteunt mkb-maakbedrijven bij het verbeteren van werkprocessen met smart technologie. Wij richten ons hierbij specifiek op het Digital Twinnen van processen, het aansluiten van robots op deze processen en het gebruik van AR voor werkinstructies.

Drie nieuwe RAAK-aanvragen

Er zijn de afgelopen periode drie RAAK-subsidieaanvragen ingediend. 
De onderzoeksthema's zijn: 

Digital Twinning
Flexibele werkinstructies voor Augmented Reality
Robotica

We zoeken binnen deze onderzoeken de samenwerking met andere onderzoeksgroepen, zowel binnen als buiten de HAN. Zo zijn wij de leidende onderzoeksgroep bij het onderzoek naar Digital Twinning, wordt het onderzoek naar flexibele werkinstructies geleid door collega lectoraat AIMen gaan we voor het Robotica-onderzoek samenwerken met lectoraten van diverse andere hogescholen.

Wanneer de subsidies worden toegekend, starten we rond april 2023 met de onderzoeken die tot medio 2025 zullen lopen.

Organizing The Digital Factory

Het onderzoek waar ons lectoraat leidend in is, heet “Organizing The Digital Factory”. Dit onderzoek past binnen onze onderzoekslijn naar Digital Twinning (DT) van productieprocessen. Het doel is de productiedoorlooptijden korter en betrouwbaarder te maken voor bedrijven die veel verschillende producten maken in kleine oplages. Hierbij modeleren we voor zes mkb-maakbedrijven een deel van hun productieprocessen. We ontwikkelen een proces Digital Twin voor elk bedrijf en onderzoeken wat het invoeren van een operations Digital Twin betekent voor de verschillende afdelingen. Dus hoe gebruik je als productie-,  plannings- en verkoopafdeling of als management een Digital Twin zo goed mogelijk? Naast de zes bedrijven, werken we samen met deskundigen op gebied van operations management, de Metaalunie, de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen.

387446 Productievloer in fabriek met robots

Flexibele werkinstructies

Het lectoraat AIM organiseert het onderzoeksproject “Flexibele Werkinstructies”. Ons lectoraat werkt mee in het opstellen van werkinstructies voor productie- en assemblageprocessen die vaak omschakelen en waarbij medewerkers snel moeten inleren. Deze werkinstructies worden ook gebruikt voor inleren en ondersteunen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Flexibele werkinstructies zijn de basis voor het gebruik van augmented reality (AR) technieken als pick-to-light, videopresentatie van handelingen en het gebruik van AR-brillen voor productiemedewerkers. In dit onderzoek gebruiken we onze U-Shaped Assembly Cell met AR en sluiten aan op eerdere onderzoeken naar het gebruik van AR in assembly en de ontwikkeling van de CAD2Glass die 3d tekeningen omzet naar werkinstructies voor AR-brillen.

387445 Man / student werkt met AR bril op. Virtual reality in een productieomgeving.

Integraal Robotiseren: Automatiseren & Digitaliseren in de Productie

Samen met Saxxion en Windesheim werken we in het onderzoeksprogramma “Integraal Robotiseren”. Binnen dit programma onderzoeken we de toepassing van industriële automatisering in combinatie met robotica voor het mkb-maakbedrijf. De ingediende aanvraag is gericht op de technische aspecten, en wordt geleid door Windesheim. De centrale vraag van dit onderzoek is: hoe een productiehandeling of -bewerking door robots flexibel wordt geautomatiseerd, gedigitaliseerd én op een integrale wijze gerealiseerd. Integraal Robotiseren onderzocht eerder de voorwaarden en knelpunten bij robotiseren (geleid door de HAN) en de samenwerking tussen mens en robot (geleid door Saxion).

387447 Medewerker werkt op tablet met robots / robotics.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in een van deze projecten? Neem contact op met de onderstaande onderzoekers, we gaan graag in op uw vragen.

Digital Twinning: Gerlinde Oversluizen of Menno Herkes.
Augmented reality in assemblage: Jannes Slomp.
Integraal robotiseren: Mitchell van Roij

Over RAAK Sia

Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen ze door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. Twee keer per jaar kan een hogeschool voorstellen indienen om, door praktijkgericht onderzoek, het mkb verder te helpen.