Master Mind "Ik leer andere perspectieven in te nemen"

371001 beeld voor han rubriek master mind - verhalen van masterstudenten

Alle 4 zochten en vonden ze verdieping in hun vak. In deze Master Mind bevragen we niet 1, maar 4 studenten, over hun master Pedagogiek: Quincy Hobbelen, Anke Berends en de alumni Marije Verkerk-Prins en Tibor Sealtiel.

Marije Verkerk-Prins

Wat is het verschil tussen de PABO en de master Pedagogiek?
 

“Mijn tijd op de PABO en bij de Master Pedagogiek waren heel verschillend. Ik genoot toen van mijn studententijd en vond dat ik het al heel druk had met studeren en naar de stad gaan. 1 week voor de tentamenweek moest ik blokken, maar dat was het dan ook. Nu combineerde ik mijn gezin met werk én met deze master. Dat vond ik pittig, maar het heeft me de verdieping gebracht die ik zocht. Het was het zeker waard!"

410762 marije-verkerk-prins_2022 testimonial

Marije: "Er waren natuurlijk ook vakken waar ik meer moeite voor moest doen, maar die ben ik meer gaan waarderen. Het vak Organisatiekunde vond ik taaie stof en de link naar Pedagogiek was me eerst niet duidelijk. Toen ik het in het grote plaatje zag, begreep ik de meerwaarde. Er zit nu eenmaal een organisatie om jouw werk heen en als je een verandering doorvoert, krijg je hiermee te maken. Dan is het fijn om de cultuur van jouw organisatie te kennen en te weten hoe je hierop inspeelt."  

Tibor Sealtiel

Waarom koos je voor de master Pedagogiek bij de HAN?


"In eerste instantie was m’n keuze gebaseerd op praktische overwegingen. Dat ik de Master Pedagogiek in deeltijd kon volgen, paste goed bij mijn situatie. Na de PABO wilde ik even niet meer studeren. Ik ben gaan werken en op mezelf gaan wonen. Maar ik kwam er vrij snel achter dat ik toch nog wél verder wilde leren. Het matchte ook met de richting die ik op wilde, namelijk het helpen van professionals om zichzelf te verbeteren en verbeteringen onderzoeken op de werkvloer." 

410763 Tibor Sealtiel master pedagogiek testimonial

Tibor: "Ik heb ook naar andere hogescholen gekeken, maar het concept van de HAN sprak mij meer aan: de combinatie van verandermanagement en het praktijkgerichte. Je kijkt tijdens de opleiding naar verhoudingen in de organisatie en naar wat er speelt in de omgeving. Ik vond die koppeling tussen de pedagogische en organisatiekundige kant heel leuk. De reistijd is ook een factor geweest, maar los daarvan hebben de positieve verhalen over de HAN mij echt overtuigd."

De manier waarop ik met studenten praat, is anders. Ik praat met ze vanuit de vraag, ik weet nu hoe ik lichaamstaal observeer en hier iets mee kan doen.

Wat heb je geleerd tijdens de master?
 

Quincy: "Bij de lerarenopleiding stip je de basis aan voor het wetenschappelijk beantwoorden van vraagstukken, maar tijdens de Master Pedagogiek ga je veel dieper in op de verschillende fases van de diagnostische cyclus. De opleiding is zo ingericht dat alle vakken met elkaar samenhangen. Met vakken als coachingsvaardigheden, organisatie-kunde, pedagogiek en observeren krijg je kennis die je kunt toepassen in de praktijk."

"Met de opgedane kennis over hoe organisaties in elkaar steken, benader ik mijn organisatie nu anders. De verschillende voorbeelden van andere organisaties gaven veel herkenning, maar het was ook mooi om te zien dat het op andere manieren kan. Daar handel ik nu bewuster en doordachter. Ook de manier waarop ik met studenten praat is anders. Ik praat met ze vanuit de vraag, ik weet nu hoe ik lichaamstaal observeer en hier iets mee kan doen." 

Anke Berends

Hoe heeft de master je geholpen in je ontwikkeling?
 

"Ik dacht vooral te leren over gedragsproblematiek en begeleiding van jongeren. Dat heb ik zeker geleerd, maar ik leerde ook over hoe een organisatie in elkaar steekt en wat ik in de besluitvorming kan betekenen. Ik werk steeds meer vanuit een helicopterview."

"Je leert tijdens de master om andere perspectieven in te nemen. Iedere intervisiebijeenkomst bespraken we een casus uit de praktijk. In zo’n casus heb je het dan bijvoorbeeld over jouw drijfveren om je werk te doen. In mijn geval ging het over waarom ik op een bepaalde manier op collega’s reageer. Hierbij keken we naar wat gedrag van andere mensen bij mij triggert en waarom ik dan zo reageer. Dat was echt een bewustwording, ik vond het heel waardevol."   

410765 Anke de Jong - Berends. Testimonial foto

PedagogiekOver deze masteropleiding

De master Pedagogiek helpt je om nieuwe perspectieven aan te nemen. Je ontwikkelt je hierdoor tot een complete professional, je weet je goed te bewegen in je organisatie.

Ben jij nou benieuwd naar wat jouw mogelijkheden zijn om deze master te volgen? Vind hier meer informatie en aarzel niet om een adviesgesprek aan te vragen.

419178 Studenten van de master pedagogiek volgen een les op de groenewoudseweg