U-Shaped assembly cell Visualiseren van werkinstructies op smart bril

389735 Man / student werkt met AR bril op. Virtual reality in een productieomgeving

Voor bedrijven met een hoge variatie aan producten zijn last-minute aanpassingen aan het product lastig te realiseren. Het creëren van werkinstructies op papier kost veel tijd en leidt tot meerdere versies op de werkvloer. Digitale werkinstructies geprojecteerd op een smart bril biedt een oplossing.

Data verzamelen

Om digitale werkinstructies te projecteren op een smart bril moet data van het product, werkstation en de werknemer van de werkvloer worden verzameld. Op basis van deze data kunnen de juiste instructies worden gevisualiseerd aan de juiste werknemer. Deze oplossing is vervolgens getest in de U-shaped Assemblage Cell. De afbeelding geeft schematisch weer hoe de gegevens worden verzameld, en hoe de instructies worden gevisualiseerd op een smart bril. Van de werkvloeren wordt de data verzameld door het scannen van een QR-code, deze data komt samen in de applicatie en vervolgens worden de werkinstructies gevisualiseerd op de bril.

408568 Schematische weergave visualisatie werkinstructies
Figuur 1. Schematische weergave visualiseren van werkinstructies

Applicatie op de smart bril

Hiervoor is een applicatie ontwikkeld die door middel van het scannen van een QR-code de juiste werkinstructies kan visualiseren. Hierna is een experiment uitgevoerd om de praktische toepassing van de applicatie aan te tonen en te onderzoeken of smart werkinstructies daadwerkelijk een lagere doorlooptijd hebben en minder kwaliteitsfouten worden gemaakt in vergelijking met papieren werkinstructies.

Experiment op U-Shaped Cell

Om de applicatie te valideren is een experiment uitgevoerd met twee verschillende groepen van elk 10 studenten. De resultaten hiervan laten ons zien dat smart bril sneller nijgt te zijn dan papier maar er worden wel meer fouten gemaakt met smart bril dan papier. Het laatste is tegenstrijdig met wat er in de literatuur geschreven staat [1]. Daar wordt juist vermeld dat smart bril minder fouten maakt dan papier, mogelijk valt dit te verklaren doordat de werkinstructies niet duidelijk waren of dat de bril gebruik zou moeten gaan maken van object recognitie wat de kwaliteit van de gemaakte producten zou verbeteren.

Voordelen produceren met smart bril

Een voordeel om de smart bril te gebruiken is dat er veel data wordt verzameld tijdens het proces, denk hierbij aan de cyclustijden van de producten. Dit kan vervolgens weer gebruikt worden om het proces te verbeteren. Verder staan de werkinstructies op een centrale plek opgeslagen, dit heeft als bijkomend voordeel dat het aanpassen van de werkinstructies gemakkelijk gaat. En werknemers altijd de laatste versies tot hun beschikking hebben. Een ander voordeel is dat de instructies altijd in het zicht van de werknemer worden weergegeven, dit zorgt ervoor dat de werknemer meer focus kan hebben op het product.  Een nadeel van de smart bril is dat deze op maat gemaakt moet worden voor werknemers, dus het is niet direct toepasbaar voor iedere werknemer.

Vervolgonderzoek zou moeten aantonen wat de effecten van smart bril zijn op de doorlooptijd en de kwaliteit van de geproduceerde producten. Ten tweede, kan de applicatie verbeterd worden door RFID te implementeren zodat het proces makkelijker getraceerd kan worden en de QR-codes niet meer gescand hoeven te worden.

Bibliography

[1]

Z. H. Lai, W. Tao, M. C. Leu and Z. Yin, "Smart augmented reality instructional system for mechanical assembly towards worker-centered intelligent manufacturing," Journal of Manufacturing Systems, vol. 55, pp. 69-81, 4 2020.

Auteur
Thomas Lautenbach, onderzoeker
E thomas.lautenbach@han.nl