De toekomst in-&uitbeelden #HANUnexpected & Centre for Creativity

390814 Rob tekent voor het centre for creativity zijn toekomstbeeld van een schoon, slim, sociaal 2050

Tijdens #HANUnexpected verzamelde het Centre for Creativity op een creatieve manier input bij deelnemers over hun toekomstbeeld van een Slim, Schoon, Sociaal 2050. Gerwin van der Ven liet deelnemers hun gedachten op papier tekenen en verwerkte dit vervolgens in een inspirerende raamtekening.

Verbeeldend denken Buiten de lijntjes durven denken

"Sorry, ik wil wel meedoen, maar ik kan niet tekenen", was het eerste dat de meeste deelnemers zeiden. Voor de uitwerking van de raamtekening maakte het echter niet uit of iemand wel of niet goed kon tekenen. Tekenen heeft namelijk een positief effect op ons denkvermogen blijkt uit verschillende onderzoeken. Door te tekenen ga je sterker in beelden denken en kun je je beter inleven in een situatie, of tijd, die je op papier wilt zetten. Met deze tekenopdracht daagden we mensen uit zichzelf in 2050 in te beelden

De HAN herinnerde me er weer aan dat Slim, Schoon en Sociaal een drie-eenheid zijn.

Toekomstbeeld Rob Verhofstad

Ook Rob Verhofstad, Voorzitter College van Bestuur HAN, deelde zijn toekomstperspectief door een lemniscaat, een eik, en paardenmest te tekenen. 

Deze metaforen staan voor de terugkerende verbinding tussen theorie en praktijk over duurzaamheid in de scheidslijn van het lemniscaat. 

Het water geven aan de eik staat voor de langdurige inzet die nodig is voor een duurzame toekomst. 

 

390815 Rob Verhofstad in gesprek met Bonnie Teunissen over toekomstbeeld en centre for creativity

Fragment Nieuwjaarswens Wat is de paardenmest van 2050?

Met de metafoor van paardenmest refereert Verhofstad aan een fragment uit zijn nieuwjaarswens: 

Zoals in elk jaar, werden ook een eeuw geleden, in 1922, voorspellingen gedaan. Ik las een artikel uit de New York Herald van 7 mei 1922 met als titel ‘What the world will be like in a hundred years’. De voorspellingen ten aanzien van energie zaten er niet ver naast. Olie en kolen zullen nog niet helemaal uitgeput zijn, maar het toenemend deel van de energie zal worden opgewekt door getijden, zon en door atoomkracht. Verder wordt ook voorspeld dat de telegrammen en telefonie draadloos zullen worden verzonden. Niet slecht ingeschat.

Voorspellingen komen niet altijd uit. Een sterk voorbeeld is de voorspelling van het mestprobleem aan het einde van de 19e eeuw. Londen had in 1891 ruim 5,6 miljoen inwoners. Het vervoer van mensen en goederen gebeurde met behulp van paarden. Met als gevolg veel geluidsoverlast, ongelukken en…. mest. Heel veel mest. In 1898 werd er zelfs een internationale conferentie georganiseerd hoe dit immense probleem kon worden opgelost. De voorspellingen wezen op bergen paardenmest van 9 meter hoog. Ze kwamen er niet uit. Bezorgd werd het mestprobleem als onoplosbaar gedefinieerd. Het mestprobleem loste zichzelf echter op doordat enkele jaren later de auto opkwam. En ja, de oplossing bracht vervolgens onverbiddelijk weer nieuwe problemen met zich mee.

TimelapseCreatief proces op beeld

Het resultaat

Ben je benieuwd naar het resultaat? De raamtekening is deze maand nog te bezichtigen op Ruiterberglaan 26 te Arnhem. Hierna zullen foto's op han.nl/cfc te vinden zijn!