Buur&Zo Voilà: de buurtconciërge

339536 Buurtcongiërge bij de buurtauto voor het project Buur & Zo
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Een buurtconciërge? Wat mag dat zijn? Toegegeven: in Nederland is het nog niet bepaald een vast begrip. Hoe anders is dat in 3 wijken in Deventer. Daar kachelt de buurtconciërge al een paar jaar vrolijk af en aan.

Dat doet hij met maaltijden en medicijnen voor kwetsbare bewoners in de buurt. Ze maken een praatje, verwisselen een lamp én houden handig een oogje in het zeil.

Het concept Buur&Zo heeft sinds de start een flinke vlucht genomen. Het ‘wijkservicecentrum van de toekomst’ startte 3 jaar geleden als Living lab in buurtcentrum De Fontein in Deventer. Living lab is een groots opgezette samenwerking tussen onder meer de HAN, Saxion, TNO, gemeente en provincie, zorginstellingen en leveranciersEen experiment, maar één met succes. Het project is actief in 3 wijken, partners in welzijn, zorg en bedrijfsleven zijn aangesloten voor samenwerking en de kaarten lijken gunstig te liggen voor snelle groei.

We dachten: hoe kan het dat er zoveel instellingen zijn op zorg- en welzijnsgebied, maar er ook zoveel eenzaamheid is?"

Zorg van de toekomst

Dat moet Wencke Eijkelkamp, manager innovatie van Carinova, goed doen. Carinova is een grote zorgaanbieder in Overijssel en initiatiefnemer van Buur&Zo. Waarom eigenlijk? “Wij werden geconfronteerd met de zorglogistiek en sociale opgaven van de toekomst. Het overheidsbeleid verandert. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, er worden minder verpleeghuizen bijgebouwd. We zijn geen klassieke verzorgingsstaat meer. Ook willen mensen zelf langer thuis blijven wonen. Daarnaast zien we dat steeds meer ouderen eenzaam zijn en niet altijd de mogelijkheid hebben thuis alles zelf te regelen. Zo bedachten wij in 2018 Buur&Zo, en het hele concept van de buurtconciërge.”

Over

Buur&Zo

In Buur&Zo werken buurtconciërges samen met vrijwilligers en de voorzieningen in de wijk, het preventie team van de gemeente en zorginstellingen. Een buurtcongiërge is een vertrouwd gezicht voor wijkbewoners, iemand die medicijnen, maaltijden en boodschappen bezorgt én een luisterend oor biedt. Het persoonlijke contact met de buurtconciërge werkt preventief. Wijkbewoners gaan weer meer de deur uit en hebben meer aanspraak. Bij Buur&Zo draait het erom dat de bewoner prettig en lang in zijn eigen leefomgeving kan blijven, en dat het de wijk in zijn geheel verbindt.

Logistieke opgave

Mooi. Dan zit je als zorginstelling alleen wel plotseling met een logistieke opgave in je maag. Daar spraken we eerder al over met Dennis Moeke, onderzoeksleider bij Buur&Zo en lector voor het lectoraat Logistiek en Allianties bij de HAN. Maar ook Wencke wil daar nog wat over kwijt. “Het is schakelen als zorginstelling als je ineens alles moet regelen dat het verzorgingshuis deed: hulpmiddelen, maaltijden, medicatie. Daarom zijn buurtconciërges essentieel voor Buur&Zo. Ze leveren niet plat spullen af: ze zijn ook een veilig gezicht in de wijk, maken een praatje, verwisselen een vuilniszak en checken misschien even de kastjes op medicatie. Dat koppelen ze terug aan het buurtcentrum of het sociale wijkteam van de gemeente.”

De buurtconciërge

De buurtconciërge heeft ook een belangrijke signaleringsrol. Hoe bedenk je zo’n idee? “We spreken veel met verpleegkundigen en huishoudelijke hulpen: hulptroepen die vaak maar heel kort bij mensen zijn. Tegelijk hoorden we van huisartsen dat eenzame mensen vaak op spreekuur kwamen. Gewoon om een praatje te maken. Toen dachten wij: hoe kan het dat er zoveel instellingen zijn op zorg- en welzijnsgebied, maar er ook zoveel eenzaamheid is? Daarna was het een kwestie van initiatieven aan elkaar verbinden. Vertrouwde gezichten die spullen kunnen bezorgen én zorgen dat mensen juiste hulp kunnen krijgen. En voilà: de buurtconciërge.”

Iedereen enthousiast

Zo’n buurtconciërge moet nogal wat ballen in de lucht houden. Je bent een goede buur, een sociaal werker en een spin in het web. Lastig zeker om aan goeie kandidaten te komen? “Nee hoor”, lacht Wencke. “Op een vacature komen tientallen reacties, meestal van mensen uit de zorg die niet zo tegen de klok willen werken. Het gaat dan ook heel goed met Buur&Zo. We zitten in 3 wijken, hebben 4 buurtconciërges en die rijden allemaal in een elektrische auto. Je proeft enorm veel enthousiasme: vrijwel iedereen vindt het een goed idee. De cliënten voelen zich fijn bij het contact, welzijnsinstellingen en leveranciers melden zich enthousiast aan. Het project groeit waar je bijstaat.”

Financiering

In Wencke’s enthousiaste relaas schuurt één dingetje: het woordje ‘vrijwel’. Wie is er niet enthousiast? “De resultaten vanuit de cliënten zijn alleen maar positief. Alleen de financiering is nog een uitdaging. Buur&Zo heeft voordeel voor alle partijen: ook de maatschappij. Het vergroot de leefbaarheid in wijken en vermindert dure (zorg)kosten. Vanuit de zorg wordt een deel van de kosten gedekt, de leveranciers betalen voor het aflevermoment en een deel valt binnen het gemeentelijk domein. Wij doen feitelijk werk wat onder dat gemeentelijk domein valt. Die businesscase rond krijgen, dat is een lastige.  Overheden willen vaak graag eerst bewijs zien, voordat ze investeren. Dat heeft tijd nodig.”

Buur&Zo in heel Nederland

Kan het dan niet zonder geld van de gemeente? “Nee, en dat zou ook niet moeten. We hebben nu een bestuur opgericht, dat losstaat van alle organisaties. Dat bestuur heeft contact met de wethouders van de gemeente. De kosten mogen niet hoger zijn dan dat wat er binnenkomt, anders moet het op een andere manier. Uitdagingen horen ook een beetje bij innovaties. We zijn ook met andere gemeentes in gesprek: Buur&Zo kan in heel Nederland is onze droom. We zijn breed aan het kijken in de provincie, die ondersteunt het traject inhoudelijk en financieel. Belangrijk, want als Buur&Zo in heel het land zit zal het hele proces van langer thuis blijven wonen soepeler verlopen. Dan hoeft niemand die hulpbehoevend is meer eenzaam te zijn.”

Focusgebied
 

Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focusgebied Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN