Digitale sessies Online Ondernemen vallen in de smaak Studenten zorgen voor frisse en open visie

33994 Samenwerken, post-it plakken, proces

Voor ondernemers is het niet altijd eenvoudig de mogelijkheden van online ondernemen te benutten. Vanuit Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen kunnen ze nu sparren met studenten in hun zoektocht naar kansen in de digitale samenleving. De eerste sessies voor Liemerse ondernemers vielen in de smaak.

“Wij hebben dit jaar vijftig gratis digitale sessies georganiseerd, ook voor ondernemers van Lindus”, vertelt Ben Cornelissen, eindverantwoordelijk voor Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN) bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De Digitale Werkplaats is landelijk opgezet vanuit het actieplan ‘Versnelling Digitalisering mkb’ met als doel kleinere mkb-organisaties digitale impulsen te geven. Alle Digitale Werkplaatsen zijn rond hogescholen, roc’s en universiteiten gesitueerd. Inmiddels zijn er in Nederland zeventien digitale werkplaatsen actief. Ieder mkb-bedrijf met twee tot vijftig medewerkers kan er aan deelnemen.

Creatieve Sessies

Ben Cornelissen: “De insteek is dat we via creatieve technieken drie uur met de ondernemer in gesprek gaan. Naast vijf studenten schuiven er vanuit het deelnemende bedrijf vijf personen aan. De ondernemer stelt een vraag of legt een probleemstelling voor waarna de deelnemers met ideeën komen, zonder er direct een oordeel aan te koppelen waarmee het creatieve proces verstoord zou worden.”

De Creatieve Sessie vindt online plaats. De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de sessie een ‘oefenboard’. Alle ideeën worden aan het einde van de sessie ondergebracht in een schema, onderverdeeld in bruikbare ideeën, neutrale ideeën, niet bruikbare ideeën en toekomstig bruikbare ideeën. Onderwerpen die tijdens de sessies zoal de revue passeren zijn online ondernemen, stand van zaken van je organisatie, de inzet van social media, online strategie en hoe kan online ondernemen leiden tot meer groei?

“Na de sessie ontvangt de ondernemer een adviesrapport met alle ideeën en een advies. Daarna gaat DWAN het adviesgesprek aan met de ondernemer. Dit kan leiden tot een extra opdracht waarmee studenten aan de slag gaan.” DWAN werkt met studenten van diverse opleidingen: commerciële economie, communicatie & multimedia design, hbo-ict, e-commercemanager en marketing & communicatie. Studenten zijn afkomstig van HAN, roc Rijn IJssel College, roc Nijmegen en Radboud Universiteit. “Vaak laten we de ondernemers bijstaan door gemixte studententeams.”

237738 mensen in overleg/presentatie
Via creatieve technieken in gesprek met een ondernemer.

Enthousiast

“Ondernemers reageren enthousiast”, zegt Ben Cornelissen. “Ik hoor vaak dat ze een andere point of view hebben gekregen.” Jeroen Willems van Willems technisch adviesbureau in Duiven bevestigt dat. “Het aanbod voor de digitale sessie kwam precies op het moment dat wij aan het nadenken waren over de ontwikkeling van een eigen digitaal platform. De sessie met studenten heeft voor een positieve invalshoek gezorgd. De frisse en open visie van de studenten is inspirerend. Samenvattend leverde de digitale sessie nieuwe en heldere inzichten op. En we zijn ook weer even met beide voeten op de grond gezet. Er komt zeker een vervolg!"

DWAN is de samenwerking aangegaan met HAN-minor Smart Business en met de lectoraten Logistics, Smart Region en Kansrijk Ondernemen.

Dit artikel is eerder verschenen in DUS; magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers.