Gastcollege Mendix Studenten bouwen een pizza app

32356 toekomstlokaal, communicatie, college, luisteren, studenten, economie, finance

Bij de opleiding HBO-ICT leren en werken docenten en studenten vaak samen met de beroepspraktijk. Het gastcollege van Mendix is hier een mooi voorbeeld van.

In het tweede jaar van de opleiding HBO-ICT maken studenten van het profiel Bedrijfskundige Informatica & Management (BIM) kennis met verschillende state-of-the-art technische oplossingen die in het bedrijfsleven een steeds grotere rol gaan spelen. Mendix consultants Bart van den Heuvel en Yves Rocourt verzorgden een tweedaags gastcollege voor de studenten. Wat hebben zij de klas geleerd? Hoe hebben zij het lesgeven aan deze studenten ervaren? En hoe krijg je een klas betrokken bij een gastcollege?

Op de laatste vraag was het antwoord snel bedacht: naast enthousiaste docenten helpt ook de keuze voor een onderwerp dat bij studenten past! In het gastcollege over Mendix viel de opdracht zeker in de smaak want de studenten bouwden een applicatie voor een pizzabakker. “Het leren werken met Mendix is zo heel tastbaar. Je zit met je vingers aan de knoppen en je ziet direct resultaat” legt gastdocent Bart uit. Eerst moesten de wensen van de pizzabakker goed in kaart worden gebracht, waarna de studenten deze vertaalden naar de app. "Uiteindelijk had iedere student de app zover af, dat de pizzabakker zijn pizza’s in de webshop kon plaatsen. Eén studente riep opeens: Yes, ik heb een pizza!” vertelt Bart. "Het was een kleine overwinning voor haar en dat zijn ook juist de leuke momenten bij het bouwen van een app".

Het leuke van ontwikkelen in Mendix is dat je een schakel bent tussen de techniek en de eindgebruiker.

Mendix in het klaslokaal

Mendix is een low-code ontwikkelomgeving waarmee je mobiele- en webapplicaties bouwt en kunt verbeteren. Na het volgen van een basiscursus Mendix en de verdieping in de gastcolleges, hebben de studenten een hoop kennis opgedaan. Bart en Yves hebben laten zien hoe leuk het is om te werken als Mendix consultant. “Het leuke van ontwikkelen in Mendix is dat je een schakel bent tussen de techniek en de eindgebruiker. Je maakt een representatie van bedrijfsprocessen in een applicatie, die ook uit te leggen is aan de gebruiker. Precies de schakelrol die een BIM-student moet kunnen vervullen”.

Voor de start van het gastcollege liepen de studenten nog niet meteen warm voor een toekomst als Mendix consultant. Toen er werd gevraagd wat ze ervan vonden, waren enkele studenten kritisch en vonden ze het niets voor hen. Maar na twee dagen veranderde dit. Aan het eind van de tweede dag stelden de gastdocenten de vraag nog een keer: wie is er nu 180 graden gedraaid? Toen stak toch een aantal van de studenten hun hand op, want ze snapten nu beter wat de toegevoegde waarde is van een toepassing als Mendix. Eén van de studenten vroeg zelfs of hij stage kon komen lopen.

Gastcolleges bij Bedrijfskundige Informatica & Management

Tijdens de opleiding leert een BIM-student hoe hij of zij bedrijven het beste kan helpen met ICT. Daarbij is het natuurlijk van belang om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in het werkveld en de verschillende toepassingen die daar gebruikt worden. Zo leren de tweedejaars studenten over hyperautomation en kijken ze naar omgevingen als Microsoft Power Platform, RPA-software (met UiPath) en Mendix.

Gastcolleges zijn een goede manier om dit werkveld handen en voeten te geven en te leren hoe het er in de praktijk aan toegaat. De BIM-studenten maken kennis met allerlei toepassingen en bedrijven die ze misschien nog niet goed kenden. Bart legt het voordeel hiervan uit: “Studenten vullen nu hun toolbox en kunnen later, in een stage- of afstudeeropdracht, veel gerichter kiezen van welke oplossing ze gebruiken gaan maken om een bedrijfsprobleem op te lossen”. En voor de gastdocenten is het ontzettend leuk om voor de klas te staan en de studenten deze introductie te geven. "Hoewel je nooit iedereen even enthousiast krijgt, was het een betrokken groep die fanatiek aan de slag ging met de opdracht!". Tel hier een erg tevreden docent bij op, en er kan teruggekeken worden op een succesvolle kennismaking met Mendix.