15 oktober 2020 Waterstofproject HYDROVA genomineerd voor RAAK-award 2020

Afbeelding-SEECE-2021

HYDROVA is genomineerd voor de RAAK-award 2020, een prijs voor innovatief praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. In het project van de HAN-lectoraten Duurzame Energie en Automotive Research werkten onderzoekers en studenten met 17 mkb-bedrijven aan de validatie van waterstof-brandstofcelsystemen

Het Lectoraat Duurzame Energie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is de trekker van Hydrova. ‘Super trots’, zijn de woorden van Mascha Smit, lector Duurzame Energie. ‘Een mooie waardering voor het werk dat we in het lectoraat samen verzetten. En een bevestiging dat we met de juiste dingen bezig zijn.’

Waterstoftechnologie is belangrijk voor energietransitie. Maar waterstof-brandstofcelsystemen moeten vaak per toepassing worden ontwikkeld. In het project HYDROVA werkte de HAN aan eigen modulaire systemen en modellen die bijdragen aan een snellere uitrol.

WERKEN IN HET HAN H2-LAB

De onderzoekers, studenten en een breed praktijknetwerk werkten in het HAN H2Lab aan kleinschalige toepassingen van waterstoftechnologie, bijvoorbeeld testopstellingen, ontwikkeling van systeemontwerpen en numerieke modellen. Het project is een stevige basis voor een blijvende samenwerking op het gebied van waterstof tussen onderzoek, onderwijs van de HAN en het bedrijfsleven.

Projectleider Wybe Kerkhof, inmiddels werkzaam als Hydrogen Technology Engineer bij Hencon, denkt dat met HYDROVA een zaadje is geplant voor de ontwikkeling van de waterstoftechnologie in deze regio. ‘Waterstof is niet dé oplossing; het is een oplossing. Het gaat deel uitmaken van een veel breder energiepallet dan we nu hebben. We staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden.’

VERVOLGPROJECT ENOWATTS

De nominatie is voor het lectoraat een stimulans om niet stil te gaan staan, maar vooral actief vanuit het onderzoek met het werkveld en het onderwijs samen aan de slag te blijven. Het project Hydrova heeft inmiddels een vervolg in het RAAK-mkb-project Enowatts.

Naast Hydrova werd het HAN-project Console genomineerd voor de RAAK-award. Onderzoekers werkten met studenten en het bedrijfsleven aan transparante systemen voor zonnestroom en -warmte. Toepassingen voor gebruik achter of in plaats van glas. Op deze manier kunnen onder andere serres, glasdaken en glazen kantoorwanden meer duurzame energie leveren

De prijsuitreiking van de RAAK-award vond plaats op 19 november 2020. De projectleiders krijgen hiervoor de kans in een pitch aan de jury te vertellen waarom hun onderzoek de RAAK-award verdient. Ook volgt een gesprek met de jury, waarna de winnaar(s) worden bepaald.

Lees ook: SAM verhaal van 7 oktober 2020