Het kan zo makkelijk zijn Wat werkenden met psychische klachten helpt om te blijven werken

Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak

Sociale steun op de werkvloer en (kleine) werkaanpassingen dragen bij aan het ervaren werkvermogen van werkenden met psychische klachten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Tilburg en de HAN, waarin ook een aantal praktische tips voor werkgevers wordt genoemd.

Aanleiding 

Werken met psychische klachten

1 op de 5 werkenden heeft last van psychische klachten, zoals spannings-, angst- of stemmingsklachten. Werkenden met psychische klachten hebben een verhoogd risico op verminderd werkvermogen en kort- of langdurig verzuim. De aandacht voor preventie van uitval en dus werkbehoud van deze mensen neemt toe. Daarom is het van essentieel belang dat werkgevers meer kennis en inzicht krijgen hoe ze werkenden met psychische klachten het beste kunnen ondersteunen. Daar gaat dit onderzoek over.

Conclusies 

Sociale steun en werkaanpassingen

Het onderzoek laat zien dat de kans om te blijven werken toeneemt bij een hoger ervaren werkvermogen van werkenden met psychische klachten. Dus: ervaar je een hoog werkvermogen? Dan is de kans groot dat je blijft werken! Steun van collega's en leidinggevenden en werkaanpassingen dragen bij aan het ervaren werkvermogen. 

Sociale steun op van collega's en leidinggevenden werkt

Hoe meer steun werkenden op de werkvloer ervaren, hoe hoger hun werkvermogen is. Vooral steunend is het als:

  • Je leidinggevende je mening waardeert;
  • Je leidinggevende geeft om je welzijn;
  • Je collega's je helpen met uitvoeren van taken;
  • Je collega's je advies geven over hoe je dingen aanpakt.

Werkaanpassingen zijn slim

...maar worden nog weinig ingezet. De aanpassingen die het meest gewenst worden zijn aanpassingen in het werktempo en het werken in een rustige omgeving (zoals thuis). 

Sociale steun en werkaanpassingen versterken elkaar en zorgen samen dus voor nog meer ervaren werkvermogen. 

Praktische tips 

Tips voor werkgevers

De onderzoekers geven ook een aantal concrete tips voor werkgevers mee:

  • Vraag regelmatig en tijdig hoe iemand zijn werkvermogen zelf ervaart.
  • Luister zonder oordeel.
  • Vraag wat iemand wél kan.
  • Grijp in met kleine aanpassingen als werkvermogen daalt.
  • Zorg dat collegiale steun onderling versterkt wordt en zet in op team-vorming zodat collega's elkaar kennen.
  • Bied aan: aangepast tempo, andere werkplek, praktische hulp in werk en tijdelijke urenvermindering.
Onderzoeksopzet 

Enquête onder 198 werkenden

Onderzoekers Anne Achten (masterstudent HRM aan de Universiteit Tilburg en HAN-alumnus Toegepaste Psychologie) en Suzanne van Hees (promovendus bij de HAN-lectoraten Arbeid & Gezondheid en Arbeidsdeskundigheid) onderzochten het ervaren werkvermogen van werkenden met psychische klachten. Ze vroegen 198 werkenden met psychische klachten hoe goed ze in staat zijn om hun werk te doen (werkvermogen) en of ze blijven werken. De deelnemers werden geworven uit het GGZ panel van MIND. Deelnemers waren voornamelijk hoogopgeleide vrouwen. De meest voorkomende psychische klachten waren angst, depressie of stress. 

Verder lezen?

Wil je verder lezen? Bekijk dan de infographic met de volledige onderzoeksrepportage.
Het onderzoek maakt deel uit van het project de Mentaal Gezonde Zaak van HAN-lectoraat Arbeidsdeskundigheid.

collega's in gesprek op kantoor