Duurzame inzetbaarheid

Goed werkgeverschap: iedereen aan boord

vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN

Duurzame inzetbaarheid, wat ís dat eigenlijk? En is het vooral aan werknemers om gezond aan het werk te blijven? Of moeten werkgevers hun verantwoordelijkheid pakken? Hoe dan?

Met het project Goed werkgeverschap neemt Sarah Detaille, associate lector, de facilitaire dienstverlening, schoonmaaksector en de bouw onder de loep. “Willen we praktisch geschoolde werknemers binnenboord houden, dan moeten we ze ondersteunen. Op álle mogelijke manieren.” 

Zelfmanagementtrainingen

“Bij een eerder project in de zorg hebben we gezien dat zelfmanagementtrainingen bevorderend werken bij praktisch geschoolde zorgmedewerkers. Toch is er méér nodig om gezond en inzetbaar te blijven,” aldus Sarah. Ze is associate lector Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs bij de HAN. “Want hoeveel zin heeft het om aan jezelf te sleutelen, als je ondertussen geen ondersteuning krijgt van je leidinggevende? Of als ze in jouw bedrijf nauwelijks oog hebben voor zelfontplooiing?” 

Zwaar werk

Met het project Goed werkgeverschap verlegde Sarah in 2020 de focus naar de werkgevers. En dan met name werkgevers in de schoonmaaksector, logistiek, facilitaire dienstverlening en bouw. “In deze ‘hardere’ sectoren lijken werkgevers zich minder bewust te zijn van het belang van goed werkgeverschap. Ook hebben ze niet altijd de kennis en middelen in huis om passende HR-instrumenten in te zetten. Terwijl juist zij leunen op praktisch geschoolde werknemers die lichamelijk zwaar werk verrichten, onregelmatige diensten draaien en vaak weinig mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.” 

schoonmaakkarretje

Verantwoordelijkheid nemen

Bij het HAN-lectoraat Human Resource Management, waar Sarah werkzaam is, vinden ze dat de maatschappij veel meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de loopbaan van deze kwetsbare werknemers. Sarah: “Stel, je krijgt als praktisch geschoolde werknemer lichamelijke problemen. Of je loopt door je bescheiden salaris financieel vast en bouwt schulden op. Dan slinken je kansen op een stabiele toekomst en een gezond leven. Zo worden de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in onze samenleving alleen maar groter.” 

Het volstaat niet om een gezonde leefstijl te promoten. Financiën, mobiliteit, loopbaanontwikkeling, een gezonde werkomgeving, zingeving; álles telt mee.

Alles telt mee

Het projectteam pakt goed werkgeverschap bewust multidisciplinair aan. “Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben vaak meerdere problemen tegelijkertijd. Het is niet genoeg om een gezonde leefstijl te promoten," verklaart Sarah. “Financiën, mobiliteit, loopbaanontwikkeling, een gezonde werkomgeving, zingeving; álles telt mee. Dat kan voor een bedrijf reden zijn om niet alleen loopbaanbegeleiding aan te bieden, maar ook een moestuin aan te leggen naast de fabriekshal – ik noem maar een dwarsstraat. Zodat medewerkers én buiten komen én bewegen én gratis gezonde voeding krijgen.”

Wat motiveert?

“Om tot slimme oplossingen te komen, moeten we eerst weten wat werkgevers motiveert of juist ervan weerhoudt om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun mensen. Daarom doen we onderzoek op de werkvloer,” legt docent-onderzoeker HRM Samuel van Neure uit, die als promovendus aan het project is verbonden. “We gaan in gesprek met HR-managers en leidinggevenden van 5 bedrijven in de regio. Wat hebben ze nodig om invulling te geven aan goed werkgeverschap? Wat werkt stimulerend? En wat zijn belemmerende factoren?”

Engels, coaching

Impact maken

Het projectteam selecteert bedrijven die mondjesmaat ervaring hebben met duurzame inzetbaarheid én bedrijven die er al wel werk van maken. Eén van die bedrijven is familiebedrijf Vebego, dat vooral actief is in de facilitaire dienstverlening. Bo Sturkenboom – net afgestudeerd als HR-professional bij de HAN – liep er stage. “Vebego is typisch zo’n bedrijf dat zich bewust is van zijn maatschappelijk belang,” is de ervaring van Bo. “Ze willen impact maken; dat is onderdeel van hun strategie.” 

Coach in huis

“Sterk is dat ze bijvoorbeeld een budgetcoach in huis hebben,” vertelt Bo. “Die biedt begeleiding aan werknemers met financiële problemen. Ook zorgt Vebego ervoor dat schoonmakers zoveel mogelijk overdag werken en zo contact maken op de werkvloer. Bovendien bieden ze taalcursussen op maat aan, bijvoorbeeld voor werknemers met een migratieachtergrond. Zodat die zich op hun werkplek goed verstaanbaar kunnen maken.”
“Mooi, zo’n schoolvoorbeeld van goed werkgeverschap,” vindt Samuel. “Bo’s ervaring bij Vebego kunnen we uitstekend gebruiken.”

Lerend netwerk

Hoewel het praktijkonderzoek nog moet beginnen, zijn de lijnen met verschillende (landelijke) werkgeversverenigingen gelegd. Ook staan Sarah en Samuel op het punt een lerend netwerk HR-professionals op te richten. “Met het idee om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk oplossingen te bedenken.” Daarnaast delen ze hun kennis met verschillende werktafels in de regio en binnen de HAN.

collegas overleggen aan ovale tafel

Binnenboord houden

Sarah: “Zo’n brede uitrol is nodig, willen we het belang van goed werkgeverschap tussen de oren krijgen. Niet alleen bij toekomstige HR-professionals, leefstijlcoaches en social workers, maar ook bij managers en beleidsmakers. Aan ons allemaal komt de taak toe om kwetsbare werknemers binnenboord te houden. Zodat ze zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt en samenleving.”

Meer inspirerende verhalen

Samen sociaal

Met focus Health werken docenten, onderzoekers, studenten en professionals samen aan oplossingen om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Still uit animatie health

Armoede Experience

De Armoede-Experience is een ervaringsroute. Je stapt in de schoenen van iemand die leeft in financiële onzekerheid. Door je in te leven in de ander, groei je als professional en vind je beter aansluiting bij die ander.

videostill armoede experience k33
Focusgebied
 

Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focusgebied Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN