18 december 2019 Energiecursussen HAN steeds populairder bij bedrijven

Afbeelding-SEECE-2021

De energiecursussen van de HAN University of Applied Sciences groeien in populariteit. Er is veel vraag vanuit bedrijven die hun schaarse personeel willen bijscholen, vertelt de directeur van de afdeling Cursussen, Post-hbo, en Maatwerkopleidingen (CPM).

Energieprofessionals kunnen kiezen uit tal van onderwijsprogramma’s op de HAN. De Power Course bijvoorbeeld; een cursus met een focus op de opwekking, de distributie en het transport van elektrische energie. Daarnaast biedt de HAN cursussen aan die gericht zijn op een specifieker thema. Zo werd onlangs de vierdaagse cursus Waterstof in het leven geroepen.

Het aantal deelnemers aan de energiecursussen steeg de afgelopen jaren flink. ‘Een jaar of vier geleden deden we een telling. Toen kwamen we op zo’n 700 deelnemers, nu zijn dat er tegen de duizend’, zegt CPM-directeur Bram Steennis. ‘Onze klanten zijn veelal werknemers waarvan het bedrijf wenst dat die een bepaalde route volgen, omdat het bedrijf daar behoefte aan heeft.’

In de energiesector is een grote vraag naar deskundig personeel. Om die vraag in te vullen, investeren bedrijven in mensen wiens kennis en vaardigheden niet helemaal aansluiten bij openstaande functies. ‘Bedrijven werven bijvoorbeeld mensen die een universitaire opleiding wiskunde gedaan hebben en iets anders willen gaan doen. Die worden vervolgens opgeleid voor een specifiek vakgebied en een specifieke vakrichting.’

ONDERWIJS OP MAAT

Bedrijven kunnen onderwijsprogramma’s ook op maat laten maken. Want elk bedrijf heeft zo zijn eigen wensen, laat Steenis weten. ‘Het eerste wat ik ze vraag: wil je bij elk onderwerp een cijfer geven over hoe belangrijk het voor je is? CPM is behoorlijk servicegericht.’ De HAN ontwikkelde bijvoorbeeld onderwijs voor netbeheerders, zoals Alliander en Joulz.

Het succes van de energiecursussen is onder meer te danken aan de band die CPM heeft opgebouwd met het bedrijfsleven. Steennis stemt, samen met andere mensen van zijn afdeling, het onderwijs af op actuele vraagstukken. Door bestaande cursussen aan te passen, maar ook door nieuwe cursussen in het leven te roepen. Bijvoorbeeld de cursus Power Quality, dat inspeelt op een groeiend thema in de energiesector: netvervuiling.

PITTIGE OPGAVE

Deelnemers aan de cursussen staan voor een pittige opgave. ‘Het zijn heftige cursussen. Er wordt heel veel van iemand gevraagd. Het is niet een kwestie van een caseopdracht oplossen met een groepje. Het bevat heel veel theoretisch stampwerk en sommetjes, om in de basis werkelijk te begrijpen wat er gebeurt. Dat is heel ingewikkeld. Men moet thuis veel tijd stoppen in de cursus om die voor elkaar te krijgen.’

Op de HAN leren cursisten onder meer omgaan met de complexiteit van het energienet. ‘De energietransitie zorgt voor zo’n ingewikkelde samenhang van vraagstukken, dat eigenlijk niemand meer weet welke kant het nou precies op moet. Gaan we nou wel waterstof doen? Gaan we de gasleidingen vullen met waterstof? Kopen we gas in? Heffen we de hele gasinfrastructuur op en gaan we alles elektrisch doen? Wat betekent dat voor het elektrisch net? Wat betekent dat voor heel Europa?’

SIMULATIETECHNOLOGIE

Om die vraagstukken inzichtelijk te maken, gebruikt de HAN simulatietechnologie. 11 december werd HAN W@TTS - Infrastructure for Research and Education on Power Systems gelanceerd. Een arsenaal aan state-of-the-art energietechnologie. Onderdeel hiervan is een systeem dat een slim elektriciteitsnet nabootst. Dit systeem is sinds een aantal maanden beschikbaar voor onderwijs en onderzoek.