2 oktober 2020 Breed opgeleide masterstudenten klaar voor de energiearbeidsmarkt

Afbeelding-SEECE-2021

Een nieuwe lichting studenten van de HAN-mastertrack Sustainable Energy staat op het punt om af te studeren. Ze doken diep in de theorie van energiesystemen en werkten voor bedrijven aan praktijkopdrachten.

Toen masterstudent Hrishikesh Dalal nog in India woonde, kwam hij in aanraking met de enorme energievraag in het land. Hij woonde in een staat met veel windpotentie, maar ‘niemand deed er iets mee’. Dalal, gediplomeerd elektrotechnicus, besloot zich in het thema te verdiepen. Ver van zijn geboorteland. ‘Wanneer ik aan windenergie denk, denk ik aan Nederland omdat dit land het beste is wanneer het gaat om wind. Toen ben ik op de HAN terechtgekomen.’

Dalal is een van de negentien studenten die in september 2018 begon aan Sustainable Energy, een mastertrack die wordt gevold door studenten met verschillende technische achtergronden. De gemene deler is hun interesse in de energietransitie en de wil om daar een concrete bijdrage aan te leveren. De hands on-aanpak maakt de master aantrekkelijk; de studenten willen op masterniveau leren én concrete problemen oplossen.

UITEENLOPENDE AFSTUDEEROPDRACHTEN

De combinatie van theorie en praktijk komt terug in de afstudeeropdrachten waar de studenten mee bezig zijn. Dalal doet bijvoorbeeld onderzoek naar IJmuiden Ver, een windenergiegebied op de Noordzee met een gepland vermogen van ongeveer 4 Gigawatt. De student kijkt hoe waterstof geïntegreerd kan worden in het bestaande netwerk, om zo het aandeel duurzame energie te vergroten. Hij onderzoekt de technische én de economische kant van het vraagstuk.

De afstudeerprojecten worden in opdracht van bedrijven en onderzoeksgroepen uitgevoerd. Een andere student werkte bijvoorbeeld aan een project voor droogspecialist TEMA Process BV dat zijn aardgasgebruik wil verminderen. Hij deed onderzoek naar energetische verduurzaming en energie-efficiëntieverhoging in het droogproces. Weer een andere student kreeg de opdracht van SEECE om twee energieneutrale wijken in Noord-Nederland op een slimme manier te verbinden met het elektriciteitsnet.

.

WERKEN AAN EEN SYSTEEMVISIE

In aanloop naar de afstudeeropdrachten verdiepten de masterstudenten zich uitgebreid in energietechnologie en de integratie ervan. ‘In het begin krijg je vakken als toegepaste fysica en systeemmodellering. De kennis die ik opdeed hielp me aan bouwstenen om bijvoorbeeld te begrijpen hoe een windturbine werkt’, aldus Dalal. Een deel van het onderwijsprogramma kozen de studenten zelf; ze richtten zich op data-analyse of power supply – naast de module energy systems, die alle studenten uit de mastertrack volgen.

De lessen hielpen de studenten aan een brede visie op energiesystemen. ‘Ik heb geleerd om buiten mijn domein en op systeemniveau te denken. Alle engineeringsdomeinen zijn te koppelen met wiskundige vergelijkingen. Ik kan bijvoorbeeld het domein werktuigbouwkunde, ik heb zelf een werktuigbouwkundeachtergrond, koppelen aan elektrotechniek. Je gaat meer integraal denken’, zegt Floris Visch, een andere student aan de mastertrack Sustainable Energy.

LEREN SAMENWERKEN OP MASTERNIVEAU

Visch leerde bovendien samenwerken met medestudenten die verschillende studies hebben gedaan, zoals luchtvaarttechnologie. ‘Dan kreeg je een case, moest je een plan van aanpak schrijven, een rapport maken en berekeningen uitvoeren. Dat is wat je uiteindelijk ook voor de eindopdracht doet, maar dan in het klein. Dus daar had ik heel veel aan’, zegt Visch.

NETWERKEN TIJDENS MASTERTRACK

De studenten hebben veel aan elkaar. ‘Los van het feit dat je een netwerk opbouwt door middel van gastcolleges, bouw je een netwerk op via je studiegenoten. In mijn groep werkten studenten bijvoorbeeld voor netbeheerders, zoals TenneT en Alliander’, aldus masterstudent Standley Alie. Partijen waar hij ook in geïnteresseerd is. ‘Als ik klaar ben met dit project, dan zou ik wel voor een netbeheerder willen werken. Op het gebied van netintegratie.’

De meest waardevolle bijdrage kwam natuurlijk van de hogeschool- en gastdocenten in de mastertrack. Studenten zijn te spreken over de onderwijsvormen, die voor een aantal deelnemers nieuw waren. ‘Het is geen traditionele manier van lesgeven, waar je uitsluitend moet zitten en luisteren naar de professor. Er is bijvoorbeeld veel discussie. Het is meer blended learning, met veel interactie’, zegt Alie.

NIEUWE GROEP ENERGIE-INGENIEURS

Inmiddels werkt een nieuwe groep studenten richting het einde van de master. Deze studenten zijn momenteel op zoek naar een afstudeeropdracht. Heb jij een opdracht voor een talentvolle energietechnicus? Stuur een e-mail naar sustainable.energy@han.nl. Wil je de mastertrack volgen? Kijk voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden op de website van de HAN of meld je aan voor een open avond.