Urologie-, Continentie-, Stoma- verpleegkundige Van voorschrijven op de kwaal naar voorschrijven voor de patiënt

close-up notitieblok tijdens hoorcollege

Functioneringsgericht voorschrijven is een populair thema in de stoma- continentie- en diabeteszorg. Dankzij functioneringsgericht voorschrijven krijgt de patiënt hulpmiddelen waarmee hij of zij het best geholpen is, oftewel de patiënt staat centraal. Tijdens een webinar gaan we hier verder op in.

“Het doel van functioneringsgericht voorschrijving is om in één keer komen tot de juiste keuze van een hulpmiddel”, legt Thessa Segeren Boetzkes, bestuurslid CV&V en Urologie Continentie Stoma verpleegkundige (UCS) in het Amphia Ziekenhuis, uit. Dat legt gelijk de vinger op de zere plek. Patiënten luiden de noodklok, omdat veel voorgeschreven hulpmiddelen niet goed op de patiënt afgestemd waren of niet vergoed werden door de zorgverzekeraar. Dit was de aanleiding voor het ministerie van VWS om te starten met een projectgroep, die zorg droeg voor kwaliteitsverbetering bij hulpmiddelen in de continentie-, stoma- en diabeteszorg.

Het hulpmiddel dat het best bij de patiënt past

De projectgroep heeft in samenwerking met het netwerk rondom continentie- stoma en diabeteszorg de manier van voorschrijven veranderd. “In plaats van voorschrijven op de kwaal, kijken we nu naar de patiënt. Naast de kwaal zijn er namelijk nog factoren die van invloed zijn, denk aan stoornissen, aandoeningen, beperkingen of persoonlijke factoren van de patiënt. Door deze factoren mee te nemen zoeken we naar het hulpmiddel dat het beste past bij de patiënt”, vertelt Thessa.

“Maar hoe ga je over tot het daadwerkelijk voorschrijven van hulpmiddelen op die manier?” Vraagt Marloes van Sloten, opleidingscoördinator van de UCS opleiding, aan Thessa. “Ook hier is aan gedacht” vertelt Thessa trots. “Om het voorschrijven inzichtelijk te maken en te vereenvoudigen is het PES+ formulier ontwikkeld. Het formulier zit nog in de testfase, maar omdat zowel de eerstelijns- en tweedelijnszorg het kan gebruiken, wordt inzichtelijk wat de situatie is en wat alle factoren zijn. Zo schrijven we het best passende hulpmiddel voor.”

“In de opleiding UCS verpleegkundige besteden we een les aan het functioneringsgericht voorschrijven vertelt” Marloes van Berkel, cursist aan de opleiding UCS. Ze vertelt dat kwaliteitszorg in de opleiding tot UCS verpleegkundige centraal staat. Ook is er aandacht voor klinisch redeneren, gesprekvoering en professionalisering. “De opleiding leert mij om het goede te doen en evidence based te handelen. Ik doe niet meer wat we altijd doen maar wil onderbouwen dat wat we doen, het juiste is.”

Over de opleiding Urologie-, Continentie-, Stoma-verpleegkundige

Beter leren onderbouwen waarom je iets doet. Op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in urologie- continentie en stomazorg. Je ideeën goed onder de aandacht brengen. Met de opleiding Urologie Continentie en Stoma verpleegkundige (UCS) breng jij de zorg naar een hoger niveau.

Wil je meer weten over de opleiding? Vraag een adviesgesprek aan bij Marloes van Sloten, opleidingscoördinator (Marloes.vanSloten@han.nl – 06 155 159 81).