Logistiek Medewerker OKC “Misgrijpen is geen optie”

Medische Hulpverlening studenten oefenen operatie zonder docent

Een pakket van A naar B. In de basis is logistiek overal hetzelfde. Toch is OK logistiek een andere tak van sport. In gesprek met Bart Meij, Operationeel manager OK logistiek bij het Radboudumc, over wat logistiek in het ziekenhuis anders maakt, dan bijvoorbeeld in het magazijn van bol.com of een an

In het Radboudumc is Productgroep Inkoop & Supply Chain van het Servicebedrijf verantwoordelijk voor de logistiek van de twintig operatiekamers. “Wij zijn er voor de peri operatieve processen’, geeft Bart aan. “Alle de logistieke handelingen voor-, tijdens en na de operatie die worden verricht; dat doet de OK logistiek. “In veel ziekenhuizen zie je dat afdelingen zelf het logistieke proces doen: het zelf klaar zetten en zelf pakken. In het Radboudumc wordt gewerkt met het concept van 12 specialismen die eigenlijk een operatiekamer met al het personeel erbij huren. “Het gaat hier 24/7 door” gaat Bart verder. “Wij zijn een traumacentrum en dat vraagt ook weer andere zorg. Niet alleen de geplande operaties, maar er zijn ook veel acute operaties.”

Dynamisch team
Het logistieke team bestaat uit achttien medewerkers, aangevuld met studenten van de RU of HAN Campus Detachering. Bart: “Studenten van de Radboud Universiteit of de HAN kunnen hier als bijbaan werken. Dat zijn slimme jongens en meiden waar we graag een beroep op doen om het rooster sluitend te maken.” De dagdienst wordt gedraaid door verschillende mensen, waardoor de samenstelling steeds wisselt. “Ik vind het daarom belangrijk dat er een team staat”, geeft Bart aan. “Ook vanuit mijn defensieachtergrond hecht ik daar veel waarde aan. Ik fungeer als een soort van bliksemafleider en creëer de randvoorwaarden, zodat iedereen in het team zijn of haar werk kan doen.”

Centrale plek
In 2012 werd het huidige gebouw in gebruik genomen en werd ook de logistiek meer centraal geregeld. Voor de logistiek medewerkers betekenden dat een grote omslag. Het werken voor een of twee specialisme werd uitgebreid naar twaalf specialisme. Bart: “Het is echt wel een ontwikkeling geweest die je nu soms nog terug ziet. Het assortiment werd bijvoorbeeld vele malen groter. Als iemand om een artikel vraagt, dan moet je meteen kunnen schakelen en het juiste artikel uit een magazijn van duizenden artikelen halen.”

Het vraagt echt iets extra’s van mensen. Als er kritieke situaties ontstaan, dan komen er competenties om de hoek kijken waar je niet altijd gelijk aan denkt, zoals stressbesteding, initiatief nemen of het kunnen doorvragen.

Competenties
De functie Logistiek medewerker is de laatste jaren ook uitgebreider en complexer geworden. “Mensen hebben niet altijd een goed beeld van de functie waar ze op solliciteren”, geeft Bart aan. “Het vraagt echt iets extra’s van mensen. Als er kritieke situaties ontstaan, dan komen er competenties om de hoek kijken waar je niet altijd gelijk aan denkt, zoals stressbesteding, initiatief nemen of het kunnen doorvragen. “ Wanneer je vanuit een andere werkplek dan de OK bij een leverancier iets besteld en het wordt verkeerd of te laat geleverd, dan is het vervelend maar dan is er tijd om te herstellen. Bart: “Hier is geen hersteltijd. Je bent de laatste schakel, het laatste magazijn. En je kunt het verschil maken, dat moet je wel kunnen. ”De Logistiek medewerkers OKC komen soms in situaties terecht waar een logistiek medewerker in een warehouse of bij bol.com niet mee te maken krijgt. Bart: “Laatst moest een Logistiek medewerker OKC in de operatiekamer iemand van de brancard op de operatietafel leggen. Het tweede acute team was nog niet binnen en dan kun je als medewerker niet zeggen dat je het niet doet. Als er een acute situatie ontstaat, dan moet je durven te helpen en niet dichtklappen. OK logistiek is echt anders en dat maakt het wel uniek.”

Uitbesteden
Het aantal specialisme is inmiddels uitgebreid met de afdeling Oogheelkunde. Bart: “We werken ook voor deze afdeling uniform. Dat is belangrijk, want dan kan elke medewerker van het team bijvoorbeeld bij ziekte van een collega de werkzaamheden ook uitvoeren.” Veel afdelingen binnen het Radboudumc doen nog hun eigen logistiek. Al wordt de logistiek steeds meer uitbesteed naar de afdeling Supply Chain die hierin gespecialiseerd is. Voorraad wordt efficiënter en effectiever beheerd. Afdelingen kunnen zich focussen op hun core business: het verlenen van zorg. ”Dat vertrouwen moet je verdienen”, geeft Bart aan. ”Nee verkopen of misgrijpen is geen optie. Dagelijks laten wij onze meerwaarde zien en werken we aan een nog betere zorg en dienstverlening voor de OK.”

Opleiding
Vanuit het ziekenhuis volgen cursisten bij de HAN de opleiding Logistiek medewerker OKC. “Je ziet pas na een maand of vier echt wat dit werk met iemand doet”, geeft Bart aan. “Wij kiezen er ook heel bewust voor om pas laat in het inwerkingstraject de opleiding aan de HAN te laten volgen. Omdat je wel mensen binnen wilt hebben die voor langere tijd deel gaan uitmaken van het team. We hebben nu twee medewerkers die de opleiding volgen waarvan je al ziet dat ze verder zijn dan hun klasgenoten. Ze werken al dagelijks met de medische terminologie. Het is saaie stof, maar essentieel. Je moet dezelfde taal spreken als elke medewerker op de OK, want anders krijg je het bijvoorbeeld lastig in de nachtdienst. De opleiding geeft ook steun en het maakt je zekerder. De OK logistiek doet iets met je en dan is het fijn als de opleiding je steun geeft en zekerder maakt. Het zijn supermannen en supervrouwen die de logistiek bedrijven hier. Ik ben heel trots op het team!”

Met input en medewerking van onder andere het Radboudumc is de opleiding Logistiek medewerker OKC van de HAN medio juli 2020 geactualiseerd.

Meer weten over de opleiding Logistiek medewerker OKC?
Bekijk dan de opleiding.

Meer weten over het Radboudumc?
Kijk dan eens op https://www.radboudumc.nl/patientenzorg