‘Over je eigen schutting leren kijken’ in het COVID Sparkcentre

Men neme een beproefd concept voor leerwerkplekken, een docent die van huis uit IC-verpleegkundige is én een virus dat de wereld op zijn kop zet. Tel die ingrediënten bij elkaar op en je hebt het recept voor een COVID Sparkcentre. Studenten leren interprofessioneel samenwerken in dit online lab.

Studente studeren in studiecentrum en werken op laptop, van bovenaf

Onderwijs en praktijk combineren

Sparkcentres zijn niet nieuw bij de HAN. Sterker nog: er zijn er al zo’n 25. Stuk voor stuk staan ze voor interprofessioneel leren in de praktijk. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals werken samen aan zorg- en welzijnsvraagstukken. HAN-docent en innovatiecoördinator Fon Zeegers is één van de grondleggers. Toen het fysieke onderwijs in maart 2020 stil kwam te liggen, ging er bij hem direct een lampje branden.

"Op dat moment werkte ik op de intensive care om bijstand te verlenen tijdens de eerste coronagolf. Er was een groep studenten waarvoor het onderwijs, specifiek het interprofessioneel leren, dreigde weg te vallen. Dat bracht me op het idee om hen mee te nemen in de hele situatie rond COVID-19.”

Gewoon doen

Verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten: allemaal hebben ze een belangrijke rol in de behandeling van COVID-patiënten. Het COVID Sparkcentre is dus bij uitstek geschikt om al deze (aankomende) professionals bij elkaar te brengen. Maar hoe geef je dat online vorm? Renske Verhoeven, docent Verpleegkunde, zegt: “Gewoon doen! Dat vraagt om heel veel ad hoc improvisatie, maar ook lef. Er was geen vastomlijnd programma.” Fon vult aan: “We wilden studenten benaderen als medeproducenten van het onderwijs. We creëerden een actieve setting waarin ze zelf moesten nadenken over wat ze wilden weten.”

Student krijgt online onderwijs

Ervaring op de IC

Renske en Fon tuigden het online lab in korte tijd op. Het COVID Sparkcentre werd een platform voor online meetings, gastcolleges en samenwerking. Fon gebruikte bijvoorbeeld zijn ervaringen op de IC om ‘zijn’ groep studenten te informeren over COVID. “Het was toen nog helemaal nieuw en er was weinig over bekend. Wat doet het met de longen, waarom worden patiënten op de buik beademd, wat houdt de infectie in? Maar ook: waar moet je rekening mee houden als fysiotherapeut, verpleegkundige, ergotherapeut of andere medewerker op een COVID-afdeling? De afstemming tussen de professionals is heel belangrijk, je bepaalt gezamenlijk de strategie om een patiënt te behandelen.” 

Hackathon

De groep van Renske kreeg onder andere gastcolleges van een huisarts, een verpleegkundige, een fysiotherapeut en een anesthesioloog. Thom May is fysiotherapeut en praktijkeigenaar van Fysiotherapie Bosman & May in Wijchen. Hij was als docent betrokken bij het Sparkcentre, vanwege zijn samenwerking met het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond. "We wilden studenten laten zien hoe belangrijk het is om over de schutting van je eigen professie te kijken. COVID gaf daarvoor een actuele aanleiding." 

"Naast gastcolleges hebben we ook een hackathon georganiseerd: een multidisciplinair overleg naar aanleiding van een casus. Die draaide om een oud-patiënt die is hersteld van COVID-19. De studenten stelden samen een behandelplan op en koppelden dit terug aan de patiënt.”

Zichzelf motiveren

Het COVID Sparkcentre gaf de twee groepen studenten wat houvast in een onzekere tijd. Daarnaast hebben ze zich op diverse vlakken ontwikkeld. Fon: “Ze hebben veel over samenwerking geleerd en natuurlijk over COVID. Bovendien is er meer begrip ontstaan voor wat de ander doet. Ze kunnen zich als professionals beter verwoorden en begrijpen hierdoor ook andermans vak beter.” Renske beaamt dat. “En ze zaten zelf aan het stuur, ze hadden een regiefunctie. Dat gaf extra motivatie.” Ook Thom noemt dat als voordeel. "Ze hebben veel geleerd over hoe ze zichzelf kunnen motiveren. Dat was soms een uitdaging, want ik merkte dat ze de praktijk wel missen. Studenten willen heel graag, maar lopen soms tegen een barrière op omdat de interactie online anders is. Dat merkten de docenten ook."

student met laptop en koptelefoon

Verbinding in de driehoek

Ook voor de docenten was het een leerzaam traject. Thom vertelt: “Ik heb zelf medisch-inhoudelijk ook veel geleerd van de gastsprekers. Docenten en professionals kunnen zeker leren van deze vorm van lesgeven. Het is belangrijk om te kijken hoe we studenten actief kunnen betrekken, want online onderwijs brengt soms nadelen met zich mee.” 

“Een ‘hybride’ onderwijsvorm kan veel opleveren. Ik vond het leerzaam om samen met de studenten relevant, praktijkgericht onderwijs te maken. Bovendien ontstond er meer verbinding tussen de academies en richting de praktijk. Er is in de driehoek ook iets gebeurd, dat is een positieve ontwikkeling.”

Op 18 februari 2021 start een nieuwe editie van het COVID Sparkcentre.  

Academie Paramedische Studies

Bij de Academie Paramedische Studies werken studenten en medewerkers aan gezondheid en participatie. Eén van thema's binnen de academie is revalidatie. Benieuwd naar de andere thema's en de doelen van de academie? Kapittelweg 33

Kapittelweg 33