leren en lesgeven met ict Zo staat het ervoor in het Gelders mbo

hbo-ict serverlokaal docent

Gelderse docenten van mbo’s zien veel meerwaarde in ict voor onderwijs. Toch zien we dat veel docenten in de praktijk nog weinig gebruik maken van ict-toepassingen om te vernieuwen en/of differentiëren. Er lijkt sprake van een zekere handelingsverlegenheid bij docenten.

Veel docenten willen wel, maar hebben zelf een beperkt mediaprofiel, leren graag door te experimenteren maar durven dat in hun onderwijs niet met ict en ze melden zich niet spontaan aan voor professionalisering. Om het gebruik van ict te versterken, is het van belang deze docenten ‘over de streep te trekken’ door ze actief te ondersteunen. 

Vertrouwd raken met ict in onderwijs

Uit analyses blijkt onder meer dat docenten meer en meer gevarieerd gebruik maken van ict en ook meer aandacht besteden aan de ict-geletterdheid van de studenten, wanneer zij leerlinggestuurd onderwijs belangrijk vinden én zij in toenemende mate beschikken over:

  • een uitgebreid mediaprofiel,
  • actuele kennis over nieuwe ict-ontwikkelingen,
  • durf om te experimenteren en delen met ict,
  • vaardigheden om ict op een creatieve manier in te zetten

Stappen naar professionalisering

Door een beginmeting Leren en lesgeven met ict weten we nu hoe het zit met het feitelijk handelen met ict en met de competenties die invloed hebben op dit handelen. Samen met HAN Educatie Pro en het iXperium opent in een nieuw venster gaat het Gelders MBO nu aan de slag met een professionaliseringsaanpak die aansluit bij deze beginsituatie en zich richt op de eigen ambities: leren met ict en ict-geletterdheid een prominente plek in hun onderwijs geven en ervoor zorgdragen dat (aankomend) mbo-professionals hiervoor zijn toegerust.

Dit rapport geeft de Gelderse mbo’s handreikingen voor interventies om deze ambitie te realiseren, zowel op inhoud als op proces.