Leren Smart Education in de zorg: leer gratis zoveel je wil!

Project All you can Learn screenshot van cursusaanbod op tablet.

Het onderwijs in de zorgsector vernieuw je niet snel. Veel onderwijs in de zorg is nog te traditioneel. Dat kan slimmer. De HAN neemt daarom deel aan het samenwerkingsverband Allyoucanlearn. Hier werken we met partners samen om gratis leren in de zorg en welzijn voor iedereen mogelijk te maken.

Inmiddels staan er ruim 200 lesmodules op Allyoucanlearn.eu, het gratis open leerplatform voor zorg en welzijn. De modules zijn gegroepeerd naar thema: van communicatie tot ziektebeelden en van ict tot sociale vaardigheden. Allyoucanlearn is een publiek-private samenwerking van 39 partners. Naast de HAN nemen onder meer mbo-instellingen, andere hbo-instellingen, commerciële bedrijven en zorginstellingen deel. Namens de HAN is Pierre Gorissen, associate lector Leren met ict, vanuit het iXperium/CoE als onderzoekspartner betrokken bij Allyoucanlearn.

Van elkaar leren hoe onderwijs zorgsector te verbeteren

De verschillende partners profiteren zelf ook van de samenwerking. Pierre: “Het is een kwestie van halen en brengen: zorg- en welzijnsinstellingen willen hun personeel bijscholen terwijl de mbo’s hun studenten willen opleiden. Ze gebruiken hiervoor de gratis lesmodules op het platform die voor iedereen toegankelijk zijn. Ze werken daarnaast ook mee aan het ontwikkelen van nieuwe gratis modules. Commerciële partners leveren lesmodules of onderhouden het leerplatform. Zo leren we samen hoe je het onderwijs in de zorgsector verbetert, welke modules goed worden gewaardeerd, welke ondersteuning docenten nodig hebben en waar ict echt een meerwaarde oplevert. Als onderzoekspartner zit daar voor ons de meerwaarde”.

De lesmodule ‘Corona en de zorgprofessional’ is in heel korte tijd ontwikkeld en is heel erg populair. Hij voldoet duidelijk aan een actuele vraag van zorgprofessionals en is een mooi voorbeeld van wat je in korte tijd samen voor elkaar kunt krijgen.

Coronavirus versnelt het ict-gebruik

Pierre: “Hoewel we al een tijdje met Allyoucanlearn bezig zijn, heeft het coronavirus ook hier voor een versnelling gezorgd. Opleiders en docenten kunnen niet meer om ict in het zorgonderwijs heen. Vanuit professionaliseringsoogpunt is het fijn dat de noodzaak wordt gevoeld. Nu komen de vragen op gang waar je op in kunt spelen. We hebben daarvoor bijvoorbeeld een aantal korte (QuiX) lesmodules op het platform gezet. Deze modules richten zich volledig op ict-gebruik in het zorgonderwijs. Er is bijvoorbeeld een module die uitlegt hoe je als docent 360-graden video’s en 3D-brillen kunt gebruiken in je lessen.”

Zorgonderwijs met ict nog te traditioneel

“Als je kijkt naar de mogelijkheden die technologie het onderwijs biedt, dan is het meeste zorgonderwijs met ict nog traditioneel” volgens Pierre. “We bieden iedereen dezelfde inhoud aan, in een vast tempo, zonder veel oog voor de behoefte van de student of deelnemer. Het kost tijd om dat te veranderen. Het is een proces dat je samen aangaat. Je hebt docenten nodig die slim onderwijs ontwikkelen en er gebruik van maken. Leidinggevenden die medewerkers stimuleren hiermee aan de slag te gaan. En je hebt studenten nodig die weten hoe ze met ict hun onderwijs ondersteunen. Daar zijn we nog niet, maar we bewegen wel die richting op.”

Module ‘Corona en de zorgprofessional’

“We gaan de komende tijd de modules verder optimaliseren en docenten trainen. Dat gebeurt online, maar zeker ook offline. Docenten komen dan bijvoorbeeld naar het iXperium hier bij de HAN, of we gaan bij hen langs op locatie.” De module ‘Corona en de zorgprofessional’ is volgens Pierre het vermelden waard. “Dat is een lesmodule die in heel korte tijd ontwikkeld is en heel erg populair is. Hij voldoet duidelijk aan een actuele vraag van zorgprofessionals en is een mooi voorbeeld van wat je in korte tijd samen voor elkaar kunt krijgen.”

Allyoucanlearn is een mooi voorbeeld van Smart Education, een van de thema’s van het focuspunt Smart Region

Lees hier wat medewerkers van een zorginstelling vinden van allyoucanlearn.eu.

Data-ondersteunend onderwijs voor mbo en zorginstellingen

Binnen het consortium Allyoucanlearn.eu hebben het Deltion College en het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict afgelopen jaar een deelproject uitgevoerd op het gebied van data-ondersteund onderwijs. Eén van de resultaten vind je via een video in dit bericht van iXperium/Centre of Expertise