Nieuwe site Site voor patiënten over taken VS en PA

docent lachend met studenten om ziekenhuisbed

Op de website zorgmasters.nl kunnen patiënten nu meer informatie krijgen over de verschillende taken van Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA). Het HAN-lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening werkte mee aan de ontwikkeling en inhoud van de site.

Mensen worden steeds ouder, wonen langer thuis en hebben soms meerdere ziektes tegelijk. Vaak krijgt iemand zorg van verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een medisch specialist, psycholoog, verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Voor de patiënt is het belangrijk om de zorg van alle zorgverleners goed op elkaar af te stemmen. Daarvoor is de Wet BIG in september 2018 aangepast. Verpleegkundig Specialisten (VS ) en Physician Assistants (PA) mogen nu bepaalde taken van een arts overnemen. Zo is er meer tijd voor de patiënt.

Voordelen PA en VS voor patiënt

Uit onderzoek blijkt dat PA en VS de taken die ze overnemen even veilig en betrouwbaar doen als een arts. Ook hebben ze vaak meer tijd en aandacht voor de patiënt, iets waar veel patiënten behoefte aan hebben. De specialistisch verpleegkundige zorgt er ook voor dat de zorg voor een patiënt soepel en prettig verloopt. De arts heeft daardoor meer tijd voor de complexere zorg.
 
De Physician Assistant (PA)  werkt zelfstandig en heeft veel medische kennis en ervaring. Er zijn ook PA’s die in het ziekenhuis werken in de functie van zaalarts. Belangrijke taken zijn:
 • Onderzoek doen en klachten in kaart brengen;
 • Een diagnose stellen;
 • Een behandeling bepalen;
 • Medicijnen voorschrijven;
 • Medische ingrepen doen;
 • Voorlichting geven.
De verpleegkundig specialist (VS)  werkt zelfstandig en combineert medische en verpleegkundige behandelingen. De VS kijkt niet alleen naar de ziekte maar ook naar de omgeving van de patiënt, bijvoorbeeld naar andere problemen als sociale omstandigheden en psychische belasting. Belangrijke taken zijn:
 • Medicijnen voorschrijven;
 • Kleine medische ingrepen doen;
 • Aandacht voor preventie;
 • Helpen met een gezonde leefstijl;
 • Leren omgaan met een chronische ziekte;
 • Coachen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Duidelijke informatie voor patiënten

Om patiënten goed te informeren over verschillende taken van de PA en VS, is op de website zorgmasters.nl nieuwe informatie toegevoegd. Het lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening werkte mee aan de uitbreiding van de site en neemt ook deel aan de redactie.

“Professionals, managers en beleidsmakers in de gezondheidszorg konden online via de website van de Zorgmasters al informatie vinden over resultaten van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek”, licht Miranda Laurant lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, toe. “Maar nu is via zorgmasters.nl/patient ook toegankelijke informatie voor patiënten beschikbaar.”

Anneke van Vught, associate lector: “Door de vernieuwing en uitbreiding biedt de website voor verschillende gebruikers nu zowel toegang tot patiënten-informatie als tot implementatie-tools, wetenschappelijke artikelen en kamerbrieven over de positionering van de VS en PA.”