Pedagogische prioriteiten Onderzoekers ontwikkelen prioriteitenspel voor leraren

Spel onderdelen van het pedagogisch prioriteitenspel

Onderzoekers Fedor de Beer en Carlos van Kan ontwikkelden het Pedagogisch Prioriteitenspel om (toekomstige) leraren te laten ontdekken welke pedagogische idealen de belangrijkste drijfveer zijn in hun eigen onderwijs.

Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk voor mijn leerlingen en waarom?

Carlos: ‘Die vraag blijkt voor veel studenten en leraren lastig te beantwoorden. Het Pedagogisch Prioriteitenspel zet de gedachten op scherp en verbreedt de blik. De deelnemers werken in paren. Ze krijgen steeds zes stellingen met verschillende kleurcoderingen voorgelegd. De kleuren corresponderen met verschillende typen pedagogische idealen. Vinden de spelers het bijvoorbeeld belangrijker dat de school een veilige plaats biedt (rood) of dat de school in verbinding staat met de buitenwereld (geel)? Daarna vergelijken ze hun beider rangschikking en leggen elkaar uit hoe ze tot hun keuze kwamen.’

Spelers leren te verduidelijken hoe ze aankijken tegen onderwijs, terwijl ze ook andere invalshoeken ontdekken

Hoe zit dat nou eigenlijk bij jezelf en je spelpartners?

Fedor: ‘Via het pedagogisch prioriteitenspel leren de spelers te verduidelijken hoe ze aankijken tegen onderwijs, terwijl ze ook andere invalshoeken ontdekken. Na verschillende ronden, met steeds andere stellingen en andere spelpartners, worden de kleurscores opgeteld en zien de deelnemers welke pedagogische idealen bij henzelf de boventoon voeren, en hoe dat zit bij hun spelpartners. 

Bewustwording bij studenten

Student Ilona: ‘Het spel bevestigde wat ik al wist'. Ik ben ‘rood’. Ik zie leerlingen als kwetsbare personen die mijn hulp nodig hebben in deze veeleisende wereld. Maar ik ga te maken krijgen met bijvoorbeeld ‘blauwe’ collega’s, die vooral maximale prestaties uit hun leerlingen willen halen. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat ik weet waarom zij hun onderwijs op die manier bekijken.’ Voor student Ewout leverde het spel vooral bewustwording van zijn eigen drijfveren op: ‘Mijn uitleg aan mijn spelpartner was vooral een uitleg aan mezelf.’ 

Onderzoekers Carlos en Fedor

Meer weten of meespelen?

Het Pedagogisch Prioriteitenspel wordt ingezet bij studenten, maar wordt ook gespeeld door leraren op stagescholen om samen te praten over goed onderwijs en stagiaires beter te leren begeleiden. Neem voor meer informatie contact op met Carlos.vanKan@han.nl